Sprawdź nasze wskazówki, jak płacić mniej za korzystanie z kont, kart i innych usług

Konta

Karty kredytowe

Pożyczki i kredyty konsumpcyjne

Najważniejsze zmiany opłat i prowizji

Serwis iPKO i aplikacja IKO - zmiany i nowości

Dokumenty regulacyjne

ДЛЯ УКРАЇНИ

Chcesz w przyszłości dostawać takie informacje online? 

Wystarczy, że odblokujesz dostęp do serwisu iPKO

 

 1 Pamiętaj:

  • Okres rozliczeniowy karty trwa miesiąc i zaczyna się od dnia, w którym karta była wydana,
  • Zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza liczbę bezgotówkowych transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym.

2 Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty. Dodatkowo gdy nie skorzystano z funkcji wielowalutowej karty, wypłaty gotówki w walutach obcych, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, wiążą się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie transakcji dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat Warunki, jakie należy spełnić, żeby nie doszło do przewalutowania:

  • Transakcja musi być realizowana w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF,
  • Bank prowadzi dla Klienta rachunek w walucie transakcji (jednej z wyżej wymienionych), który jest podpięty do karty w chwili realizacji transakcji,
  • Na rachunku walutowym muszą się znajdować środki wystarczające do dokonania transakcji,
  • Klient nie skorzysta z usługi DCC (Dynamiczne Przeliczanie Walut) dostępnej w niektórych bankomatach albo terminalach płatniczych.

3 Nie pobieramy opłaty, gdy pieniądze są przelewane na rachunek:

  • tego samego właściciela, prowadzony w PKO BP S.A. lub przez inne spółki PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce,
  • PKO Konto Dziecka i posiadasz dostęp do usługi bankowości elektronicznej do tego rachunku,
  • Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, 
  • Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego rodzica. Przelew SEPA Standard oznacza dzień udostępnienia kwoty przelewu zagranicznego nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania dyspozycji przelewu.

4 Sposób liczenia średniego miesięcznego salda aktywów na produktach oraz wykaz depozytów uwzględnianych do wyliczenia średniego salda znajdziesz w Komunikacie dostępnym w oddziale lub na stronie banku.

5 Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobieramy roczną opłatę za kartę. Kwota transakcji za zwrot towaru opłaconego kartą lub anulowanie transakcji zrealizowanej kartą zmniejsza sumę wartości transakcji. Pobieramy opłatę z dołu. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z karty lub rozwiążesz umowę, pobierzemy proporcjonalną opłatę roczną. 

6 Opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa do kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych przez posiadaczy Kont Aurum działających do 31 maja 2023 r. pod nazwą Rachunek PLATINIUM oraz posiadaczy Kont Platinium II.

7 Nie dotyczy rachunków prowadzonych w celu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie i kredytów gotówkowych Aurum, Platinium z przeznaczeniem na częściową albo całkowitą spłatę kredytu. 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.