SKO Konto dla Ucznia

Dlaczego warto?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez w wieku 5-13 lat uczestniczące w programie SKO:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 2,50% w skali roku (do kwoty 2500 zł; 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł)
 • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
 • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) – dla dzieci, członków SKO
 • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
 • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
 • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku.

 

*Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty i wypłaty gotówkowej w szkole u nauczyciela-Opiekuna SKO wynosi 50 zł.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez uczniów w wieku 5-13 lat uczestniczące w SKO.

 • Waluta

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Najważniejsze opłaty:
- Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł
- Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO (serwis internetowy SKO) 0 zł

Pełna Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne. Aktualne oprocentowanie środków na koncie wynosi 2,50% (do kwoty 2500 zł; 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł).

Podane oprocentowanie jest zmienne, podane w skali roku i nie uwzględnia opłat pobieranych zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat. Niniejszym materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie celom informacyjnym

Odsetki

Odsetki na SKO Koncie dla Ucznia są naliczane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty  włącznie. Kapitalizacja tygodniowa odsetek.

Odsetki od środków zgromadzonych na SKO Koncie dla Ucznia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 • jeżeli szkoła podstawowa, w której uczy się dziecko, uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić Oświadczenie (dostępne za pośrednictwem szkoły), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO w danej szkole
 • jeśli szkoła podstawowa, w której uczy się dziecko, nie uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, prosimy o przekazanie takiej informacji do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego