• Wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. comiesięczny abonament za internet lub telewizję kablową.
  • Zdefiniowanie zlecenia stałego wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego formularza (samodzielnie w serwisie internetowym lub z pomocą konsultanta serwisu telefonicznego).
  • W formularzu podajesz datę najbliższego wykonania, częstotliwość oraz datę zakończenia realizacji zlecenia (możesz również określić, że będzie realizowane bezterminowo).
  • Definiowana data realizacji pierwszego zlecenia stałego nie może być datą bieżącą.
  • Zdefiniowanie, modyfikacja oraz usunięcie zlecenia stałego wymaga pełnego dostępu do rachunku i jest potwierdzane kodem jednorazowym. Wyjątkiem jest zdefiniowanie i modyfikacja zlecenia stałego na rachunek własny udostępniony do obsługi w serwisach bankowości elektronicznej lub rachunek maklerski powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, gdzie potwierdzenie kodem nie jest wymagane.

Limity dzienne, a zlecenia stałe

  • Dla Twojej wygody kwota zlecenia stałego nie pomniejsza limitu dziennego w dniu wykonania zlecenia. Dzięki temu, duże cykliczne transakcje zostaną zrealizowane, nawet, jeśli ustalony został niski dzienny limit kwotowy.
  • Nie jest jednak możliwe zdefiniowanie lub zmodyfikowanie zlecenia stałego, jeśli jego kwota przekracza dopuszczalny limit dzienny. Kwota zlecenia stałego pomniejsza bowiem limit dzienny w dniu jego zdefiniowania.
  • Jeśli więc chcesz zdefiniować zlecenia stałe o wartości przewyższającej aktualny limit dzienny, na czas definiowania tego zlecenia musisz podnieść swój limit dzienny.
 Serwis internetowyAplikacja mobilna IKOSerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie zlecenia stałegoTak--Tak-
Podgląd listy i szczegółów zleceń stałychTakTakTaknd-
Modyfikacja zlecenia stałego utworzonego w serwisie iPKOTak--Tak-
Usunięcie zlecenia stałego utworzonego w serwisie iPKOTak--Tak-
Wydrukowanie potwierdzenia wykonania transakcji zlecenia stałegoTak (z historii rachunku)----
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksuTak (z historii rachunku)----

Pamiętaj! Korzystając z usług iPKO i IKO, nie możesz modyfikować zleceń stałych, składanych w oddziałach PKO Banku Polskiego dotyczących płatności faktur przesyłanych bezpośrednio do banku. W ich przypadku możliwy jest jedynie podgląd szczegółów zlecenia.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj