• Wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. comiesięczny abonament za internet lub telewizję kablową.
  • Zdefiniowanie zlecenia stałego wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego formularza (samodzielnie w serwisie internetowym lub z pomocą konsultanta serwisu telefonicznego).
  • W formularzu podajesz datę najbliższego wykonania, częstotliwość oraz datę zakończenia realizacji zlecenia (możesz również określić, że będzie realizowane bezterminowo).
  • Definiowana data realizacji pierwszego zlecenia stałego nie może być datą bieżącą.
  • Zdefiniowanie, modyfikacja oraz usunięcie zlecenia stałego wymaga pełnego dostępu do rachunku i jest potwierdzane kodem jednorazowym. Wyjątkiem jest zdefiniowanie i modyfikacja zlecenia stałego na rachunek własny udostępniony do obsługi w serwisach bankowości elektronicznej lub rachunek maklerski powiązany z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, gdzie potwierdzenie kodem nie jest wymagane.

Limity dzienne, a zlecenia stałe

  • Dla Twojej wygody kwota zlecenia stałego nie pomniejsza limitu dziennego w dniu wykonania zlecenia. Dzięki temu, duże cykliczne transakcje zostaną zrealizowane, nawet, jeśli ustalony został niski dzienny limit kwotowy.
  • Nie jest jednak możliwe zdefiniowanie lub zmodyfikowanie zlecenia stałego, jeśli jego kwota przekracza dopuszczalny limit dzienny. Kwota zlecenia stałego pomniejsza bowiem limit dzienny w dniu jego zdefiniowania.
  • Jeśli więc chcesz zdefiniować zlecenia stałe o wartości przewyższającej aktualny limit dzienny, na czas definiowania tego zlecenia musisz podnieść swój limit dzienny.
  Serwis internetowy Aplikacja mobilna IKO Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie zlecenia stałego Tak - - Tak -
Podgląd listy i szczegółów zleceń stałych Tak Tak Tak nd -
Modyfikacja zlecenia stałego utworzonego w serwisie iPKO Tak - - Tak -
Usunięcie zlecenia stałego utworzonego w serwisie iPKO Tak - - Tak -
Wydrukowanie potwierdzenia wykonania transakcji zlecenia stałego Tak (z historii rachunku) - - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu Tak (z historii rachunku) - - - -

Pamiętaj! Korzystając z usług iPKO i IKO, nie możesz modyfikować zleceń stałych, składanych w oddziałach PKO Banku Polskiego dotyczących płatności faktur przesyłanych bezpośrednio do banku. W ich przypadku możliwy jest jedynie podgląd szczegółów zlecenia.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj