Wybierz wariant konta dla siebie

 

Jeśli szukasz prostego konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub innej formy prawnej, z funkcją wielopodpisu do autoryzacji transakcji, wybierz:

PKO Konto Firmowe

Jeśli Twoja firma potrzebuje dodatkowych usług takich, jak np. rachunki wirtualne, czy niestandardowe raporty skorzystaj z zaawansowanego systemu bankowości iPKO Biznes i wybierz:

PKO Konto Firmowe Premium

0 zł za prowadzenie konta

przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
(inaczej: opłata 12 zł miesięcznie)

0 zł

za 10 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie iPKO i 10 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie IKO  – każdy kolejny w miesiącu za 1 zł

obsługa konta
przez serwis internetowy iPKO
i aplikację mobilną IKO

 

0 zł za prowadzenie konta

przy wpływach co najmniej 50 tys. zł miesięcznie
(inaczej: opłata 49 zł miesięcznie)

0 zł

za 25 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie iPKO i 25 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie IKO  – każdy kolejny w miesiącu za 1 zł

obsługa konta
przez serwis internetowy iPKO i aplikację mobilną IKO
lub serwis i aplikację mobilną iPKO biznes

 
 

0 zł

za prowadzenie rachunku firmowego przez 6 miesięcy 
bezwarunkowo, jeśli prowadzisz firmę krócej niż 12 miesięcy


0 zł

za prowadzenie rachunku pomocniczego
w dowolnej walucie przy wpływach co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
(inaczej: opłata 12 zł miesięcznie)


0 zł

za wydanie tylu kart do konta
ile potrzebuje Twoja firma


0 zł

za kartę debetową z funkcją wielowalutową
jeśli zapłacisz nią co najmniej 5 razy w miesiącu (inaczej: opłata 10 zł miesięcznie)


0 zł

za wpłaty kartą we wpłatomatach
PKO Banku Polskiego do 50 tys. zł miesięcznie (powyżej 50 tys. zł: 0,5% od kwoty wpłaty przekraczającej próg 50 tys. zł w miesiącu)


0 zł

za wszystkie wypłaty kartą w PLN
z bankomatów PKO Banku Polskiego


 

 

Jeśli szukasz prostego konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub innej formy prawnej, wybierz:

PKO Konto Firmowe

Jeśli Twoja firma potrzebuje wielopodpisu do autoryzacji transakcji, rachunków wirtualnych czy zaawansowanego serwisu iPKO biznes, wybierz:

PKO Konto Firmowe Premium

  

0 zł 

przy wpływach min. 2 tys. miesięcznie (inaczej opłata 12 zł/mies.)


0 zł

przy wpływach min. 50 tys. miesięcznie (inaczej opłata 49 zł/mies.)


0 zł 

za 10 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie iPKO i 10 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie IKO  – każdy kolejny w miesiącu za 1 zł


0 zł

za 25 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie iPKO i 25 pierwszych przelewów krajowych i SEPA

zleconych w serwisie IKO  – każdy kolejny w miesiącu za 1 zł


obsługa konta
przez serwis iPKO i aplikację mobilną IKO


obsługa konta
przez serwis iPKO i aplikację mobilną IKO lub serwis i aplikację mobilną iPKO biznes


0 zł

za prowadzenie rachunku firmowego
przez 6 miesięcy bezwarunkowo

jeśli prowadzisz firmę krócej niż 12 miesięcy


0 zł

za prowadzenie rachunku pomocniczego
w dowolnej walucie przy wpływach
co najmniej 2 tys. zł miesięcznie
(inaczej opłata 12 zł miesięcznie)


0 zł

za wydanie tylu kart do konta
ile potrzebuje Twoja firma

0 zł

za kartę debetową
z funkcją wielowalutową

jeśli zapłacisz nią co najmniej
5 razy w miesiącu
(inaczej opłata 10 zł miesięcznie)


0 zł

za przelewy krajowe i SEPA

zlecane w aplikacji mobilnej IKO


0 zł

za wpłaty kartą we wpłatomatach
PKO Banku Polskiego do 50 tys. zł miesięcznie (powyżej 50 tys. zł: 0,5% od kwoty wpłaty przekraczającej próg 50 tys. zł w miesiącu)


0 zł

za wszystkie wypłaty kartą w PLN
z bankomatów PKO Banku Polskiego


Pozostałe opłaty i prowizje będą pobierane odpowiednio zgodnie z Taryfa prowizji i opłat bankowych określonych dla Konta Firmowego albo Konta Firmowego Premium. Opłaty i prowizje dla firm

Jak otworzyć konto firmowe w PKO Banku Polskim?

 

Masz już firmę?

Otwórz konto firmowe online

Możesz też otworzyć konto w aplikacji mobilnej IKO! Zobacz jak

Konto dla firm możesz otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego

 

 

Konto dla firm - dodatkowe usługi

 

Terminal płatniczy dla Twojej firmy

Zamów terminal płatniczy i zwiększ swoje obroty. Najem terminala w Programie Polska Bezgotówkowa za darmo przez pierwsze 12 miesięcy.

Więcej

e-Księgowość

Konto firmowe z księgowością - zarządzaj finansami firmy i fakturami w połączeniu z serwisem internetowym iPKO

Więcej

Kantor internetowy

Wygodna natychmiastowa wymiana walut już od 1 EUR bez pośredników

Więcej

Finansowanie faktur

Nie musisz już czekać na płatności od kontrahentów – możemy sfinansować faktury wystawione przez Twoją firmę

Więcej

Chcesz wiedzieć więcej na temat konta dla firm? Zobacz najczęściej zadawane pytania…

Jakie firmy mogą otworzyć Konto Firmowe i Konto Firmowe Premium?

Czy mogę otworzyć konto dla firm jeżeli nie mam jeszcze zarejestrowanej jednoosobowej działalności gospodarczej?

Czy mogę skorzystać z funkcji wielopodpisu do autoryzacji przelewów mojej firmy?

Czy mogę mieć dostęp w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO do moich kont osobistych i firmowych?

Jakich danych potrzebuję do otwarcia konta?

Czy nowopowstała firma może skorzystać z finansowania i czy wniosek można złożyć zdalnie?

...lub zamów rozmowę z konsultantem

 

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.


 

Szykuje się dodatkowy wydatek?

 

Debet na koncie firmowym

Zabezpiecz niespodziewane wydatki swojej firmy i przygotuj się na nowe możliwości

Więcej

 

Leasing na Start

Leasing dla młodych firm z prostą procedurą, atrakcyjnymi warunkami i indywidualnym wsparciem Doradcy.

Więcej

 

Potrzebujesz pomocy?

Zamów kontakt