• najprostsza i najszybsza forma płatności
  • niskie koszty realizacji

Dodatkowe korzyści wynikające z wykorzystania polecenia wypłaty SEPA:

  • najniższy koszt realizacji
  • przejrzystość opłat
  • na rachunek beneficjenta dociera pełna kwota płatności - nie pobiera się opłat z kwoty polecenia wypłaty
  • brak banków pośredniczących w realizacji płatności
  • pełna automatyzacja obsługi płatności
  • szybki czas realizacji zlecenia - max. 3 dni robocze od daty akceptacji
  • jednolite standardy realizacji płatności w całym obszarze SEPA
Przeznaczenie

Polecenie wypłaty stanowi prosty sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym albo otrzymania środków z zagranicy lub innych banków krajowych, w walutach obcych.

Dla kogo?
Waluta
Rodzaje poleceń wypłaty
Termin realizacji
Zawarcie umowy
Słownik definicji