• kredyt udzielany w różnych walutach,
  • możliwość spłaty zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych oraz limitów kart kredytowych w innych bankach,
  • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie.
Dla kogo?

Kredyt obrotowy MSP dla klientów MSP z segmentu spółdzielnia mieszkaniowa i deweloper może być udzielany klientom instytucjonalnym prowadzącym inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego (spółdzielniom mieszkanowym i deweloperom) posiadająym rachunku bieżący BIZNES PARTNER, na finansowanie działalności bieżącej, nie związanej z prowadzonymi przez Klientów przedsięwzięciami mieszkaniowymi.

Przeznaczenie
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty związane z kredytem obrotowego MSP dla klientów MSP z segmentu spółdzielnia mieszkaniowa i deweloper określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA.

Oprocentowanie

Na wniosek Klienta Bank może udzielić kredytu oprocentowanego według stałej albo zmiennej stopy procentowej.

Na oprocentowanie kredytu obrotowego składa się:

  1. stawka referencyjna: - dla waluty polskiej WIBOR, - dla pozostałych walut wymienialnych LIBOR albo EURIBOR,
  2. marża banku.