PKO Bank Polski konsekwentnie wspiera polskie przedsiębiorstwa prowadzące lub rozpoczynające działalność na rynkach międzynarodowych.

Nasz oddział korporacyjnywe Frankfurcie nad Menem działa od grudnia 2015r. i pozycjonuje się jako bank pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorstw aktywnych w Niemczech. Dysponujemy ekspercką wiedzą, doświadczeniem i narzędziami wspierającymi polsko-niemiecką wymianę handlową.

5 powodów, dla których warto współpracować z Oddziałem PKO Banku Polskiego w Niemczech

 1. Proste, przejrzyste i wydajne rozwiązania transgraniczne

Model działania PKO Banku Polskiego (ten sam podmiot prawny w Polsce, Niemczech i Czechach funkcjonujący w oparciu o te same zintegrowane systemy IT) umożliwia naszym Klientom międzynarodową optymalizację rozliczeń, struktury finansowania i zarządzania płynnością, co przekłada się bezpośrednio na sprawność i niższe koszty obsługi bankowej.

 1. Spójność procesów decyzyjnych

Znamy ryzyko polskich przedsiębiorstw i perspektywy ich rozwoju. Decyzje kredytowe podejmujemy w oparciu o całościową ocenę ryzyka Klienta w Polsce i w Niemczech. Udzielając finansowania możemy przyjąć zabezpieczenia na prawie polskim i zlokalizowane w Polsce. Ponadto, oferujemy możliwość zawarcia jednej umowy kredytowej, w ramach której różne spółki z grupy mogą korzystać z finansowania w Polsce i w Niemczech.

 1. Nowoczesne rozwiązania bankowości transakcyjnej

Nasza oferta obejmuje zaawansowane rozwiązania konsolidacji sald rachunków prowadzonych w różnych walutach w Polsce, Niemczech i Czechach w czasie rzeczywistym (cross-currency cash pooling).  Dzięki akredytacji w niemieckim urzędzie celnym wspieramy Klientów aktywnych na niemieckim rynku wystawiając gwarancje celne. Wachlarz produktów rozliczeniowych obejmuje również SEPA Direct Debit - usługę realizacji zobowiązań poprzez europejskie polecenie zapłaty. Polskie firmy akceptujące tę formę płatności na rzecz swoich dostawców z Unii Europejskiej często otrzymują atrakcyjne rabaty handlowe bez skracania terminów płatności. Dla wielu polskich firm jest to coraz częściej warunek możliwości sprzedaży w krajach strefy euro.

 1. Znajomość specyfiki rynku niemieckiego i polskiego

Nasz zespół ma solidną wiedzę i długoletnie doświadczenie na obydwu rynkach, jak również determinację, aby wspólnie z naszymi Klientami osiągnąć sukces.  Znamy kulturę obydwu krajów i mentalność niemieckich i polskich partnerów biznesowych; mówimy po polsku, niemiecku i angielsku. Współpracujemy z wieloma polsko-niemieckimi organizacjami branżowymi, izbami przemysłowo-handlowymi, kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz rzeczoznawcami, dlatego jesteśmy w stanie wesprzeć naszych Klientów już na etapie planowania wejścia na niemiecki rynek. 

 1. Bezpieczeństwo i trwałość rozwiązań

Stabilna sytuacja finansowa PKO Banku Polskiego potwierdzona czwartą pozycją wśród 51 europejskich banków
w przeprowadzonych w 2016 roku testach warunków skrajnych (stress-tests) gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość naszych rozwiązań, zaś silne poparcie Zarządu Banku dla budowania trwałej obecności w Niemczech zabezpiecza środki na dalsze inwestycje w rozwój naszej oferty zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami naszych Klientów.

Rachunki i depozyty
Bankowość elektroniczna
Rozliczenia
Finansowanie
Zarządzanie płynnością
Trade finance
Karty płatnicze

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

Indywidualnie przypisani do każdego klienta opiekunowie służą pomocą w zakresie m.in.:

 • informacji o istniejących rachunkach i produktach,
 • informacji o saldach i obrotach na rachunku,
 • wątpliwości lub zapytań,
 • zgłoszenia reklamacji,
 • aktualnych i archiwalnych kursów walut,
 • potwierdzenia zrealizowanej transakcji,
 • zaświadczenia o prowadzeniu rachunku,
 • opinii bankowej,
 • informacji dla audytora.

Do dyspozycji Państwa jest również Zespół Wsparcia Bankowości Elektronicznej, gdzie uzyskają Państwo pomoc m.in. w zakresie:

 • instrukcji użytkownika,
 • definiowania listy odbiorców,
 • generowania wyciągów elektronicznych,
 • odblokowania tokena.

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego służy Państwu pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zapraszamy do kontaktu!

Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego
Plac Wolności 3
61-914 Poznań, Polska
DE 0800 1816 748
PL +48 61 855 94 11
e-mail: ckk.poznan2@pkobp.pl

Zespół Wsparcia Bankowości Elektronicznej
DE 0800 1816 748
PL +48 61 855 94 94
e-mail: ipkobiznes@pkobp.pl