Miejsce pracy:Nidzica
Jednostka:Oddział 1 w Nidzicy
Komórka:Zespół Bankowości Hipotecznej
Nr ref.:BID/180/10/2014
Termin zgłoszeń:31 października 2014

Główne zadania:

 • sprzedaż produktów ubezpieczeniowych
 • realizowanie wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży, w tym prowadzenie aktywnej sprzedaży oferowanych przez Bank produktów bankowych i niebankowych oraz produktów Grupy Kapitałowej Banku
 • pozyskiwanie nowych klientów, budowanie portfela klientów, tworzenie z nimi trwałych relacji
  i przeciwdziałanie rezygnacji z usług bankowych
 • dobieranie zestawów produktów z oferty Banku po przeprowadzeniu diagnozy stanu potrzeb
  oraz oczekiwań klientów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby
 • negocjowanie  z klientem warunków sprzedaży produktów przyjmowanie i weryfikację wniosków oraz informacji składanych przez klientów
 • przeprowadzanie inspekcji u klienta
 • prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego
 • doświadczenia w obsłudze klienta w zakresie sprzedaży kredytów mieszkaniowych
 • znajomości produktów i usług dla klientów indywidualnych z pionu finansowania nieruchomości.
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • znajomości rynku mieszkaniowego oraz technik sprzedaży
 • podstawowej znajomości prawa bankowego
 • prawa jazdy Kat .B
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarogodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.