Miejsce pracy:Siedlce
Jednostka:Oddział 1 w Siedlcach
Komórka:
Nr ref.:BID/266/10/2013
Termin zgłoszeń:08 listopada 2013

Główne zadania:

 • Wsparcie Dyrektora Oddziału w kierowaniu oddziałem.
 • Nadzór nad realizację planów sprzedaży, w tym sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Banku oraz aktywizacja sprzedaży.
 • Zapewnienie realizacji zadań przez nadzorowane komórki.
 • Zapewnienie sprawnej obsługi klientów na sali bankowej, w tym rozwiązywanie występujących utrudnień w tym zakresie.
 • Zapewnienie obsługi klientów zgodnie z przyjętymi w banku standardami.
 • Identyfikowanie zagrożeń dotyczących wykonywanych zadań przez nadzorowane komórki oraz podejmowanie działań zaradczych.
 • Mobilizowanie do efektywnego działania podległych pracowników oraz dokonywanie oceny pracy.
 • Udział w rozwoju i współpracę z podmiotami pośredniczącymi w zakresie związanym ze sprzedażą produktów i obsługą klientów.
 • Realizację czynności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku.
 • Zapewnienie funkcjonowania kontroli wewnętrznej funkcjonalnej.

 Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3-letni staż pracy w bankowości oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz sprzedażą produktów bankowych.
 • Znajomość oferty bankowej oraz oferty Grupy Kapitałowej Banku.
 • Biegła znajomość procedur i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania.
 • Świadomości biznesowej i znajomości standardów jakości obsługi klienta.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.