Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Rachunkowości i Sprawozdawczości
Komórka:Zespół Raportowania Finansowego Grupy Kapitałowej
Nr ref.:CEN/004/02/2017
Termin zgłoszeń:12 kwietnia 2017

Główne zadania:

• sporządzanie skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, półrocznych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz współpraca z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
• sporządzanie obligatoryjnej skonsolidowanej sprawozdawczości w zakresie FINREP ITS, Asset Encumbrance oraz Funding Plans
• przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji konsolidacyjnej Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
• sporządzanie analiz w zakresie skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej

Oczekujemy:

• wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: nauki ścisłe, ekonomia, rachunkowość, bankowość
• doświadczenia w raportowaniu, w tym w szczególności sprawozdawczości banków oraz Grup Kapitałowych lub audycie
• wiedzy w zakresie MSSF z uwzględnieniem specyfiki banków oraz zagadnień procesu konsolidacji
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
• rozpoczętego procesu pozyskania certyfikatu ACCA lub uprawnień biegłego rewidenta –  jako dodatkowy atut
• preferowane zaświadczenia / certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie MSR, MSSF, sprawozdawczości, w tym konsolidacji, rachunkowości
• wysokich zdolności analitycznych i kreatywności
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w szczególności znajomości słownictwa biznesowego z obszaru bankowości i finansów

Oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.