Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Ryzyka Rynkowego
Komórka:Zespół Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
Nr ref.:CEN/062/01/2014
Termin zgłoszeń:24 marca 2014

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za rozwój systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie ryzykiem finansowym, w szczególności:

 • dobór oraz zapewnianie danych wejściowych dla modeli ryzyka rynkowego, w tym danych rynkowych z serwisów informacyjnych,
 • implementację nowych modeli wyceny (dla niestandardowych instrumentów pochodnych),
 • rozwój i utrzymanie narzędzi informatycznych używanych w procesie wyznaczania miar ryzyka kredytowego kontrahenta,
 • parametryzację miar ryzyka rynkowego oraz wyniku rewaluacyjnego w systemie,
 • dokonywanie cyklicznego monitoringu i przeglądu modeli ryzyka rynkowego,
 • rozwój i utrzymanie dokumentacji technicznej systemu,
 • udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych – w tym implementację zmian wynikających z regulacji zewnętrznych w systemie.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego matematycznego lub ekonometrycznego (preferowane kierunki to matematyka, metody ilościowe, ekonometria),
 • znajomości miar ryzyka rynkowego,
 • dokładności i systematyczności,
 • znajomości na poziomie zaawansowanym aplikacji Ms Excel,
 • umiejętności implementacji modeli wyceny instrumentów finansowych / modeli ryzyka rynkowego,
 • znajomości przynajmniej jednego z języków programowania (C++ / Python / Java / VBA),
 • praktycznej znajomości języka SQL oraz pracy w relacyjnej bazie danych (np. języka PL/SQL i bazy Oracle),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,

umiejętności pracy w zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.