Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Bezpieczeństwa
Komórka: Zespół Postępowań i Kontroli
Nr ref.: CEN/206/11/2016
Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2016

Główne zadania:
• współpraca z uprawnionymi organami, instytucjami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania dokumentacji i udzielania informacji, stanowiącej tajemnicę bankową
• prowadzenie czynności kontrolnych w jednostkach/komórkach Banku oraz podmiotach zewnętrznych wykonujących czynności faktyczne związane z działalnością bankową w zakresie bezpieczeństwa zasobów chronionych
• przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w zakresie zdarzeń naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu zasobów chronionych w jednostkach i agencjach Banku
• współudział w tworzeniu rozwiązań antyfraudowych Banku
• współpraca z organami ścigania w zakresie ujawnionych nadużyć

 Oczekujemy: 
• wykształcenia wyższego prawniczego
• doświadczenia zawodowego w jednostkach audytu lub bezpieczeństwa w instytucjach finansowych
• znajomości prawa karnego i bankowego
• wiedzy o produktach bankowych
• świadomości zagrożeń związanych z przestępczością sektora bankowego
• wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, umiejętności pracy w zespole, zaangażowania i samodzielności, kreatywności oraz umiejętności pracy pod presją czasu
• biegłej znajomości języka angielskiego
• mile widziane doświadczenie w projektach innowacyjnych

Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.