Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Centrum Administracji
Komórka:Zespół Inwestycji, Projektów i Remontów
Nr ref.:CEN/319/04/2014
Termin zgłoszeń:09 maja 2014

Główne zadania:

 • planowanie, organizowanie, nadzór i kontrolę nad prawidłową i terminową realizacją zadań Sekcji,
 • monitorowanie zadań przypisanych podległym pracownikom, w tym wyznaczanie celów 
  oraz priorytetów,
 • wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań i ścieżek postępowania w zakresie zarządzania projektami,
 • nadzorowanie działań prowadzonych przez Kierowników Technicznych oraz raportowanie w tym zakresie,
 • monitorowanie projektów pod względem terminowości i zgodności realizacji z przyjętymi założeniami rzeczowo-finansowymi,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów,
 • identyfikowanie zagrożeń dotyczących realizacji projektów,
 • wykonywanie właściwych czynności w udostępnionych aplikacjach systemu informatycznego Banku zgodnie z poziomem uprawnień i zakresem wykonywanej pracy,
 • opracowywanie zbiorczych raportów i prezentacji z realizacji zadań projektowych.

Oczekujemy:

 • praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne),
 • minimum 3 letniego doświadczenia w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, planowania i zarządzania projektami,
 • umiejętności sporządzania analiz i raportów,
 • samodzielności w działaniu, umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy pod silną presją czasu,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.