Miejsce pracy:Wodzisław Śląski
Jednostka:Oddział 1 w Wodzisławiu Śląskim
Komórka:Zespół Obsługi Klienta
Nr ref.:KAD-217
Termin zgłoszeń:22 września 2013

Główne zadania:

 • Planowanie, organizowanie pracy oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości realizacji zadań Sekcji składającej się z kasjerów-dysponentów.
 • Realizację wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży z zakresu działań sekcji, w tym przydzielanie imiennych planów sprzedażowych dla kasjerów-dysponentów oraz monitorowanie wykonania planu.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom, motywowanie ich oraz promowanie najlepszych doświadczeń oraz technik sprzedażowych.
 • Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług i obsługę klienta zgodnie ze standardami jakości.
 • Inicjowanie działań prowadzących do wzrostu sprzedaży produktów i usług bankowych.
 • Zarządzanie ryzykami występującymi w Sekcji.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego.
 • Minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w obsłudze klientów i sprzedaży produktów bankowych.
 • Doświadczenia w pracy w obszarze klienta detalicznego.
 • Bardzo dobrej znajomości produktów bankowych kierowanych do klienta indywidualnego.
 • Znajomości zagadnień merytorycznych oraz procedur związanych z zakresem realizowanych przez komórkę zadań kasowo-skarbcowych.
 • Umiejętności zarządzania zespołami pracowniczymi, w tym dobrej organizacji pracy, motywowania, zarządzania procesem sprzedaży.
 • Kreatywności i inicjatywy we wsparciu pracowników w realizowaniu działań sprzedażowych.

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.