Miejsce pracy:Tychy
Jednostka:Oddział 1 w Tychach
Komórka:Zespół Przedsiębiorstw
Nr ref.:KAT-1213
Termin zgłoszeń:22 sierpnia 2013

Główne zadania:

  • Realizowanie wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży, w tym prowadzenie aktywnej sprzedaży oferowanych przez Bank produktów bankowych i niebankowych oraz produktów Grupy Kapitałowej Banku.
  • Pozyskiwanie nowych klientów, budowanie portfela klientów, tworzenie z nimi trwałych relacji
    i przeciwdziałanie rezygnacji z usług bankowych.
  • Zbieranie wszelkich informacji o kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na ocenę jego kondycji ekonomiczno-finansowej.
  • Negocjowanie warunków umów i transakcji z uwzględnieniem rachunku opłacalności.
  • Przeprowadzanie wstępnej analizy wniosków kredytowych, oceny zdolności kredytowej klienta
    oraz proponowanych zabezpieczeń prawnych.
  • Dbanie o dobrą jakość portfela należności obsługiwanych klientów.
  • Prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych.

 

Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego.
  • Preferowane doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w bankowości lub finansach.
  • Wiedzy z zakresu oferty produktowej dla segmentu przedsiębiorstw.
  • Znajomości zagadnień z zakresu finansowania działalności gospodarczej.
  • Umiejętności  oceny ryzyka kredytowego oraz znajomości form zabezpieczeń kredytów.
  • Umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów i tworzenia z nimi właściwych relacji.
  • Znajomości technik  sprzedaży produktów i usług bankowych.
  • Prawa jazdy kat. B.

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.