Lokal agencyjny powinien spełniać następujące kryteria:

 • optymalna powierzchnia lokalu to 30 m2,
 • możliwość wydzielenia zaplecza doradczego w lokalu,
 • możliwość posadowienia min. 2 stanowisk obsługi,
 • samodzielne łącze telefoniczne i internetowe,
 • witryny,
 • możliwość umieszczenia oznakowania zewnętrznego,
 • dogodne położenie lokalu w budynku - preferowanym jest położenie na parterze, bezpośrednio od strony ulicy o dużym natężeniu ruchu pieszego,
 • dostępność lokalu dla Klientów, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • dostępność miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu budynku ze wskazaniem na bezpłatne miejsca parkingowe,
 • aranżacja lokalu (wyposażenie i kolorystyka) musza być zgodne ze standardem określonym przez Bank.

Lokalizacja Agencji powinna uwzględniać następujące kryteria:

 • położenie w ramach miejscowości - centrum, miejsca prestiżowe, centra handlowe, miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego,
 • położenie w sąsiedztwie innych placówek handlowych, usługowych, urzędów zlokalizowanych w budynku,
 • odległości 1 km od najbliższego oddziału Banku PKO lub innej agencji,
 • dostępność komunikacyjna Agencji - bliskość przystanków komunikacji miejskiej, ważnych tras i miejskich węzłów komunikacyjnych, dogodne połączenia komunikacyjne,
 • widoczność dla klienta,
 • istniejącą sieć placówek własnych Banku,
 • otoczenie konkurencyjne.
Drukuj