Bank pobiera opłatę za realizację dyspozycji i przygotowanie zaświadczeń zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
Gdy dokument będzie gotowy, otrzymasz wiadomość w wybranej w zgłoszeniu formie (SMS, e-mail).
Aktualny status zgłoszenia sprawdzisz w serwisie iPKO: Oferty i wnioski → Dyspozycje/Zaświadczenia → Lista zleceń.

 


 

Zaświadczenia i dokumenty

 

Zamów dokument w serwisie iPKO w sekcji Oferty i wnioski → Dyspozycje/Zaświadczenia, a odbierzesz go w serwisie internetowym iPKO, w placówce PKO Banku Polskiego lub przesyłką listową. Czas przygotowania dokumentów jest indywidualny dla każdego zgłoszenia.

Złóż dyspozycję w serwisie iPKO

Zaświadczenia depozytowe

• ogólne1
• o wysokości salda1
• o rachunkach depozytowych
• o posiadanym rachunku1

Zaświadczenia kredytowe

• ogólne1
• o całkowitej spłacie kredytu
• o wysokości spłaconych odsetek
• o posiadanym zadłużeniu
• o posiadanych kredytach
• o zamknięciu umowy kredytu odnawialnego

Pamiętaj! W serwisie internetowym iPKO nie można złożyć wniosków o zaświadczenia, które wymagają dołączenia dokumentów lub mają zawierać zakres informacji większy, niż możliwy do wyboru za pomocą udostępnionych znaczników w parametrach wniosku. Zanim zdecydujesz się na zamówienie danego zaświadczenia, zapoznaj się wcześniej z załączonym wzorem zaświadczenia.

Dostępne również dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz w formie spółek cywilnych.

 

 

Dyspozycje kredytowe 

 

Złóż dyspozycję w sprawie swojego kredytu i/lub pożyczki w serwisie internetowym iPKO w lokalizacji: Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Nowa dyspozycja → Kredytowa lub przejdź od razu do wniosku:

Złóż dyspozycję w serwisie iPKO

Pożyczka gotówkowa
- wnioski i dyspozycje

Dyspozycje dotyczące pożyczek gotówkowych, kredytów SSK (Szybki Serwis Kredytowy), kredytów Aurum / Platinium z wyjątkiem kredytów exNordea i exSKOK oraz Kredytów Studenckich:

• wcześniejsza częściowa spłata kredytu2
• zmiana rachunku do spłaty
• zmiana dnia spłaty2
• zawieszenie spłaty raty2,3
• wydłużenie okresu kredytowania2,3

Kredyt i pożyczka hipoteczna
- wnioski i dyspozycje

• wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu
• uruchomienie kolejnej transzy
• zawieszenie spłaty raty ("wakacje kredytowe" można mieć 1 raz w roku kalendarzowym4)

2 Nowy harmonogram spłat kredytu można otrzymać w placówce lub pobrać z serwisu iPKO.

3 Ta dyspozycja wymaga podpisania aneksu w placówce PKO Banku Polskiego lub w serwisie iPKO. Jeśli chcesz podpisać aneks w serwisie iPKO, poczekaj na wiadomość o przygotowanym aneksie (e-mail/ SMS),a następnie zaloguj się do serwisu iPKO i wejdź kolejno w Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Lista zleceń, wybierz dyspozycję, do której chcesz podpisać aneks i potwierdź ją.

4 Nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego dotyczącego klęsk żywiołowych BGK (os. fizyczne), preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami - BGK (RNS), preferencyjnego kredytu mieszkaniowego RNS w ADM.

 


 

Dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci

Ta dyspozycja powoduje, że po Twojej śmierci PKO Bank Polski wypłaci pieniądze z posiadanych przez Ciebie rachunków wskazanym osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) i/lub rodzeństwu.

  • Jakie konta obejmuje dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci? Wszystkie rachunki bankowe w PKO Banku Polskim - obecnie posiadane i te, które otworzysz w przyszłości.
  • Jaka kwota może zostać wypłacona? Bez względu na liczbę wydanych dyspozycji bank może wypłacić środki o wartości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  • Gdzie mogę zarządzać dyspozycją wypłaty na wypadek śmierci? Dyspozycję można zlecić w serwisie internetowym iPKO. Zmiana lub odwołanie dyspozycji jest możliwa tylko w placówce.

Jak złożyć dyspozycję wypłaty na wypadek śmierci?

  1. Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO.
  2. Wybierz kolejno Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Nowa dyspozycja → Rodzaj wniosku Dyspozycja → kategoria Depozytowa → podkategoria Dyspozycja na wypadek śmierci – złożenie.
  3. Uzupełnij wszystkie wymagane pola.
  4. Zatwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

O realizacji dyspozycji poinformujemy Cię zgodnie ze wskazaną we wniosku formą powiadomienia.

 


 

Opinia bankowa dla firm

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub masz spółkę cywilną, możesz zawnioskować o opinię bankową.

Złóż dyspozycję w serwisie iPKO

  1. Wybierz w serwisie iPKO kolejno Oferty i wnioski → Dyspozycje/Zaświadczenia → Nowa dyspozycja i wskaż rodzaj wniosku Firmowy.
  2. Wybierz właściwy rodzaj wniosku: Zaświadczenie → Inne → Opinia bankowa.
  3. Przygotowany dokument możesz odebrać w serwisie internetowym iPKO, w dowolnym oddziale lub przesyłką listową.

 

Pamiętaj! W serwisie internetowym iPKO nie można złożyć wniosków o opinię bankową, która wymaga dołączenia dokumentów, lub ma zawierać zakres informacji większy, niż możliwy do wyboru za pomocą udostępnionych znaczników w parametrach wniosku. Zanim zdecydujesz się na zamówienie opinii bankowej zapoznaj się wcześniej z załączonym wzorem opinii bankowej. 

 


 

Pozostałe

 

Zajęcia egzekucyjne

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem indywidualnym czy firmą, możesz zapytać o zajęcie egzekucyjne.

Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO i wejdź kolejno do sekcji Dyspozycje i zaświadczeniaNowa dyspozycja i wybierz interesującą Cię pozycję.