Co sprawdzisz w serwisie iPKO bez konta?

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) lub Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) w PKO TFI mają dostęp do:

  • szczegółów rejestru,
  • historii transakcji,
  • aktualnego stanu rejestru,
  • oferty PKO Banku Polskiego, jeżeli wyrażą zgodę na marketing.

Dodatkowo, jeśli otworzysz konto w PKO Banku Polskim, zyskasz dostęp do wszystkich funkcji serwisu iPKO.

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.