Zyskaj więcej

Serwis PKO Junior

Aplikacja PKO Junior

Nagrody i wyróżnienia

Bankowość rośnie razem z dzieckiem – zmiana na PKO Konto Pierwsze

1 PKO Konto Dziecka jest otwierane dla osoby małoletniej do ukończenia 13. roku życia na podstawie umowy zawartej między PKO Bankiem Polskim, a rodzicem dziecka będącym jego przedstawicielem ustawowym. PKO Konto Dziecka można również otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego. Serwis internetowy iPKO, serwis internetowy PKO Junior i aplikacja mobilna PKO Junior to usługa bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.