Więcej o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Po co jest przyznawany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a inne formy wsparcia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie?

Rola banku w obsłudze wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Reklamacje

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest zakres świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego iPKO. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Jaki numer konta podać we wniosku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego do wypłaty świadczeń?

Czy po wysłaniu wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez serwis internetowy iPKO będzie można go modyfikować?

Co zrobić jeśli jestem osobą zarabiającą lub otrzymującą świadczenia za granicą?

W jakich przypadkach muszę dodać załącznik do wniosku?

Co zrobić jeśli dziecko nie ma numeru PESEL?

Kto może złożyć wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: jeden rodzic czy oboje?

Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Jaka jest rola banku w tym procesie?

Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

Czym różni się potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego iPKO od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wystawiane przez bank?

Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje w sytuacji, gdy pierwsze dziecko jest pełnoletnie?

Jak pobrać kopię wypełnionego wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Gdzie znajdę informacje na temat wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jego obsługi

Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Czy we wniosku muszę podawać dane najstarszego dziecka?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)