Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest zakres Dofinansowania pobytu w żłobku?

2. Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego iPKO. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku?

3. Czy po wysłaniu wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku przez serwis internetowy iPKO będzie można go modyfikować?

4. Kto może złożyć wniosek Dofinansowanie pobytu w żłobku: jeden rodzic czy oboje?

6. Czy do przyznania Dofinansowania pobytu w żłobku brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

7. Czym różni się potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego iPKO od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

8. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku wystawiane przez bank?

9. Gdzie znajdę informacje na temat wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku i jego obsługi?

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. poz. 75 z późn. zm.)