Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 • Wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie można otrzymać 12 tys. zł na każde dziecko, bez kryterium dochodowego
 • Rodzice sami wybierają, jak chcą pobierać świadczenie: 1000 zł przez 12 m-cy albo 500 zł przez 24 m-ce
 • Wniosek można złożyć tylko online w serwisie internetowym iPKO

Więcej o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

 • Świadczenie ma pomóc pokryć wydatki na opiekę nad drugim i kolejnym dzieckiem w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia. Są do niego uprawnieni rodzice oraz osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka
 • Można pobierać świadczenie niezależnie od już otrzymywanego wsparcia - Rodzina 500+ lub Dobry start
 • Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwać proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do momentu ukończenia 35. miesiąca życia przez drugie lub kolejne dziecko
  • Jako matka albo ojciec dziecka:
   • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc
   • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc
  • Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:
   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc - jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie
  • Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca
  • Możesz złożyć wniosek w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia - kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r. otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku
  • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy online w serwisie internetowym iPKO w sekcji „e-Urząd”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe
  • Jeśli złożysz wniosek w serwisie internetowym iPKO, ZUS sprawdzi automatycznie, czy masz profil na platformie PUE ZUS. Jeżeli nie, ZUS założy Ci takie konto automatycznie – dane do logowania dostaniesz na adres e-mail. Więcej o Profilu PUE ZUS
  • Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania w serwisie internetowym iPKO. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski” -> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania. Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie ma informacji o jego dalszej obsłudze przez ZUS. Wniosek oraz załączniki są bezpowrotnie usuwane z serwerów banku po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS
 • Składaj reklamacje dotyczące wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia:
   • pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00, 22 560 16 00 lub na adres: cot@zus.pl
   • we wszystkich placówkach ZUS lub podczas e-wizyty w ZUS

3 kroki do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

 • 1
  Zaloguj się do iPKO
  W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno e-Urząd → Wniosek Rodziny Kapitał Opiekuńczy i wypełnij wniosek
 • 2
  Złóż wniosek
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
 • 3
  Wypłata świadczenia
  Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie.

Pytania i odpowiedzi

 • Wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie można otrzymać do 12 tys. zł na każde z tych dzieci, bez kryterium dochodowego

  Rodzice sami wybierają, w jakiej miesięcznej wysokości chcą pobierać świadczenie: 1000 zł przez 12 m-cy albo 500 zł przez 24 m-ce.

 • Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez serwis internetowy iPKO. Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego. Wniosek możesz złożyć w bankowości internetowej - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, wniosek możesz złożyć przez PUE ZUS i portal Emp@tia. Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym, także możesz złożyć wniosek przez PUE ZUS oraz portal Emp@tia.
 • Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym iPKO, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym banku.
 • Nie, wniosku RKO nie można edytować po złożeniu. Jeśli musisz złożyć korektę wniosku, złóż go do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 • Wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 1 lutego 2022 r. wniosek możesz też złożyć w banku za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO.
  • Gdy dziecko nie ma numeru PESEL
  • Gdy rodzic ma obywatelstwo inne niż Polskie/ UE/ EFTA
  • Gdy trwa proces adopcji dziecka
  • Gdy ustanowiona jest opieka naprzemienna dziecka
  • Gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny
 • Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, we wniosku podaj numer innego dokumentu dziecka (paszport lub inny dokument).

  Do wniosku dodaj:

  • skan aktu urodzenia,
  • opcjonalnie: tłumaczenie aktu urodzenia na język polski.

  Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko bez numeru PESEL, musisz dodać akty urodzenia każdego z nich. Dotyczy to również najstarszego dziecka (jeśli nie ma numeru PESEL).

 • Prawo do RKO jest ustalane na wniosek matki, ojca, osoby, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Wniosek składa tylko jeden z rodziców dziecka.

  Jeśli rodzice są np. po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który je utrzymuje.

 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze nr <numer wniosku>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl.
 • Świadczenia w ramach rządowego Programu RKO przyznaje ZUS. Bank tylko weryfikuje Twoją tożsamość i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o RKO w serwisie internetowym iPKO.
 • Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku RKO żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym iPKO po wypełnieniu wniosku RKO i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku RKO otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

 • Potwierdzenie złożenia wniosku o RKO możesz pobrać od razu po jego złożeniu w serwisie internetowym iPKO. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Oferty i wnioski”.
 • Tak, RKO przysługuje bez względu na wiek najstarszego dziecka w rodzinie.
 • Kopię pobranego wniosku o RKO możesz pobrać tylko 1 raz, od razu po wysłaniu przez serwis internetowy iPKO.
 • Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek)
 • Składaj reklamacje dotyczące wniosku RKO:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty RKO
 • Tak. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy. Dlatego we wniosku musisz podać dane najstarszego dziecka w Twojej rodzinie – czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub inny dokument w przypadku braku numeru PESEL.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)