• Reklamację do PFR za naszym pośrednictwem można było składać do 14 sierpnia br.
  • Reklamację do wniosku odwoławczego za naszym pośrednictwem można składać do 16 października br.
  • Jeżeli kwota Twojej subwencji jest niższa od tej, którą masz podaną we wniosku, można złożyć wniosek odwoławczy w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej PFR, jednak nie później niż do 30 września br.
  • Polski Fundusz Rozwoju odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu Tarczy finansowej PFR oraz terminy przyjmowania odwołań/reklamacji.

 

 

Więcej o doradcy online dla firm

Masz pytania? Umów się na bezpłatną wideorozmowę z naszym doradcą

Umów wideorozmowę

Wystarczy Ci laptop, komputer lub telefon z przeglądarką internetową (zalecamy Chrome). Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji w dni robocze od godz. 9:00 do 17:00 - więcej o doradcy online

 

Tarcza finansowa PFR – kto mógł skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 
Podstawa prawna: spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

 

Mikrofirmy

Maksymalne dofinansowanie:
324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN) na 3 lata


Najważniejsze warunki do spełnienia:

• Od 1 do 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela
• Roczny obrót lub suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla mikrofirm
Instrukcja PFR dla mikrofirm

Małe i średnie firmy

Maksymalne dofinansowanie:
3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata


Najważniejsze warunki do spełnienia:

• Nie jest mikrofirmą i zatrudnia do 249 pracowników
• Roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

Sprawdź szczegółowe warunki otrzymania subwencji w ramach Tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm
Instrukcja PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej o Tarczy finansowej PFR

Subwencja PFR – co warto wiedzieć?

Wniosek odwoławczy w serwisie iPKO i iPKO biznes – co trzeba wiedzieć

Dodatkowe informacje

Jaka jest rola PFR i banku w udzielaniu wsparcia w ramach Tarczy finansowej PFR?

Jakie są skutki odrzucenia wniosku przez PFR?

W jaki sposób można złożyć reklamację?

#WspieramyPolskieFirmy

Opinie klientów

Treści prezentowane na tej stronie opierają się na informacjach, które udostępnił PFR.

Więcej o programie na stronie PFR