Grafika

Wniosek Dobry start

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jest dostępny online w serwisie internetowym iPKO od 1 lipca do 30 listopada br.
 • Wyprawkę 300+ mogą otrzymać uczniowie do 20. roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24. roku życia
 • Świadczenie nie obejmuje studentów oraz dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki"

Więcej o świadczeniu Dobry start

 • Kiedy otrzymasz wyprawkę 300 zł?
  • Jeżeli złożysz prawidłowy wniosek do 31 sierpnia br., otrzymasz pieniądze najpóźniej 30 września br.
  • Jeżeli złożysz prawidłowy wniosek w okresie 1 września – 30 listopada br., otrzymasz świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • Podane terminy są terminami maksymalnymi – ZUS może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu
 • Rola banku w programie Dobry start:
  • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w iPKO w sekcji „e-Urząd”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe
  • Jeśli złożysz Wniosek Dobry start online w iPKO, ZUS sprawdzi automatycznie, czy masz profil na platformie PUE ZUS. Jeżeli nie, ZUS założy Ci takie konto automatycznie – dane do logowania dostaniesz na adres e-mail i SMS. Więcej o Profilu PUE ZUS
  • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski” -> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku oraz załączników i nie ma informacji o dalszej obsłudze wniosku przez ZUS po tym, jak wniosek zostanie do ZUS przekazany. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS
 • Świadczenie Dobry start nie jest opodatkowane, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

Więcej informacji na temat Programu Dobry Start znajdziesz na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

3 kroki do złożenia wniosku Dobry start przez internet

1
Zaloguj się
W serwisie iPKO wybierz kolejno e-UrządWniosek Dobry start i wypełnij wniosek
2
Złóż wniosek
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
3
Wypłata świadczenia
Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie

Urząd zawsze pod ręką

Obsługa wniosku przez bank:

 • Zaloguj się do iPKO, wybierz zakładkę Usługi -> e-Urząd -> Wniosek Dobry start.
 • Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z iPKO, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez ZUS – poprosimy Cię o potwierdzenie tej zmiany narzędziem autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek w iPKO będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu informatycznego ZUS (system Banki Plus) na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Banki Plus.
 • Twój wniosek Dobry start w serwisie iPKO - informacje dodatkowe:
  • Możesz złożyć wniosek tylko w swoim imieniu
  • Wniosek Dobry start mogą złożyć wszyscy Użytkownicy iPKO, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w PKO Banku Polskim za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego
 • Co oznaczają statusy wniosku:
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu informatycznego ZUS
  • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu ZUS.
  • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu ZUS. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Obsługa wniosku w systemie Banki Plus:

 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: noreplay@zus.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie iPKO.

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania swojego wniosku masz status „Dostarczony”, ale nie dotarło do Ciebie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), skontaktuj się z infolinią ZUS Jeżeli dotarło już do Ciebie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z Centrum Obsługi Telefonicznej.

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Dobry start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w PKO Banku Polskim - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania usługi bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w iPKO oraz jego wysłania;
 • na specjalnie uruchomionej infolinii ZUS pod numerem 22 290 22 02, dostępnej w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00 -15.00.

Rozpatrywanie reklamacji przez bank:

 • Wypełniasz wniosek po zalogowaniu do serwisu internetowego banku, w sekcji e-Urząd.
 • PKO Bank Polski przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w PKO Banku Polskim SA.
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z systemu ZUS.
Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej