Wniosek Rodzina 800+

 • Program Rodzina 800+ obejmuje dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek Rodzina 800+ możesz złożyć tylko online
 • Wniosek o świadczenie możesz składać na okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Więcej o Wniosku Rodzina 800+

 • Etap 1 / bank: składasz wniosek Rodzina 800+ online w serwisie iPKO
  1. Po zalogowaniu do iPKO przejdź do Usługi → e-Urząd → Wniosek Rodzina 800+ → Złóż wniosek
   • Możesz złożyć wniosek tylko i wyłącznie w swoim imieniu
   • We wniosku możesz zmienić numer konta do wypłaty świadczenia 800+
   • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie iPKO będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
   • Sesja logowania serwisu iPKO trwa 5 minut – jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku i nastąpi automatyczne wylogowanie, zmiany we wniosku nie zostaną zapisane
   • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po wypełnieniu. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi możesz pobrać w serwisie iPKO przez 10 lat od wysłania

  2. Bank przekazuje złożony wniosek do ZUS-u. Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku. Usuwamy wniosek oraz załączniki od razu po przesłaniu ich  do systemu informatycznego ZUS. Udostępniamy wniosek Rodzina 800+ na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
   Co oznaczają statusy Twojego wnisoku w serwisie iPKO?
   • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do ZUS-u
   • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do ZUS-u
   • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do ZUS-u. Wyślij wniosek ponownie
  Etap 2 / ZUS: odbierasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez ZUS. Zostanie wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail w ciągu kilku dni od wysłania wniosku w serwisie iPKO
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), to noreply@zus.pl
  • Jeżeli w potwierdzeniu swojego wniosku widzisz status „Dostarczony”, ale nie masz jeszcze UPO, skontaktuj się z ZUS-em

  Etap 3 / ZUS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz co miesiąc świadczenie 800+
  • Od momentu wysłania wniosku jego obsługą zajmuje się ZUS
  • Żeby złożyć wniosek Rodzina 800+, nie musisz instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania
  • Wysłanie wniosku Rodzina 800+ nie wymaga potwierdzania narzędziem autoryzacji. Możemy Cię o to poprosić tylko wtedy, gdy zmienisz konto do wypłaty świadczenia
  • Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek informacji dotyczących wniosku poprzez e-mail lub SMS
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 800+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu noreply@zus.pl

  Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

 • Składaj reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 800+:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO - sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego, pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
 • Więcej informacji na temat Programu Rodzina 800+ znajdziesz na stronie ZUS oraz na stronie rządowej

3 kroki do wniosku Rodzina 800+

 • 1
  W serwisie iPKO wybierz kolejno Usługi → e-Urząd → Wniosek Rodzina 800+ → Złóż wniosek
 • 2
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
 • 3
  Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie

Pytania i odpowiedzi

 • Wnioski Rodzina 800+ mogą składać klienci PKO Banku Polskiego z aktywnym dostępem do serwisu internetowego iPKO.

  Sprawdź, jak aktywować dostęp do iPKO 

 • Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 800+ przez serwis internetowy iPKO. Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.
 • Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym iPKO, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym banku.
 • We wniosku możesz podać tylko jeden numer konta, a dzieci do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Nawet jeżeli do wypłaty świadczeń podasz PKO Konto Dziecka, jego dysponentem jesteś Ty.
 • Nie, wniosku Rodzina 800+ nie można edytować po złożeniu.
 • Prawo do świadczenia 800+ jest ustalane na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa tylko jeden z rodziców.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko. Dostaną wsparcie w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 400 zł miesięcznie.

 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl
 • Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 800+ podejmuje ZUS. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 800+ w serwisie internetowym iPKO.
 • Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 800+ podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w PKO Banku Polskim, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 800+ żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.
 • PKO Bank Polski zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 800+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym iPKO po złożeniu wniosku Rodzina 800+ i jest dostępne w zakładce ze złożonymi wnioskami. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie złożyć wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 800+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 800+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU
 • Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 800+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym iPKO. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”.
 • Kopię złożonego wniosku Rodzina 800+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu przez serwis internetowy iPKO.
 • Składaj reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 800+:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO - sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS.
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku, ale możesz  wysłać kolejny, skorygowany wniosek.
 • W takiej sytuacji potrzebujesz dołączyć do swojego wniosku akt urodzenia dziecka lub informacji o jego innym dokumencie, np. paszporcie.
 • W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Zasada ta obowiązuje dla spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.
 • Udostępniamy wniosek Rodzina 800+ na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku. Usuwamy wniosek oraz załączniki od razu po przesłaniu ich  do systemu informatycznego ZUS.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)