W każdej chwili można samodzielnie podpiąć do karty konta walutowe w serwisie internetowym iPKO lub podczas wizyty w oddziale PKO Banku Polskiego. O tym kiedy podpiąć konta walutowe do karty lub je odpiąć, decyduje jej Posiadacz.

W serwisie iPKO można podpiąć konta walutowe do karty z funkcją wielowalutową:

  • w zakładce Karty debetowe
  • wybierając kartę, do której ma zostać podpięte konto walutowe.

Podpięcia można również dokonać w serwisie telefonicznym pod nr: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora.

Od tej chwili wszystkie transakcje z rachunków walutowych, podpiętych do karty będą rozliczane bez przewalutowania pod warunkiem posiadania środków na tych rachunkach.

Drukuj