• Wszystkie transakcje obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.
  • Wszystkie transakcje dokonane przy użyciu karty są uwzględniane na wyciągu z rachunku, na którym zostały rozliczone.
  • transakcje rozliczone na rachunku, do którego wydana została karta, dokonane w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski:
    - prowadzi własną Tabelę kursów – są przeliczane na złote polskie według kursów sprzedaży pieniądza z dnia dokonania transakcje,
    - nie prowadzi własnej Tabeli kursów – są przeliczane na euro według kursów stosowanych w dniu ich przetworzenia przez organizację płatniczą Mastercard a następnie przeliczane na złote polskie zgodnie z powyższymi zasadami. Dzień przetworzenia transakcje przez organizację płatniczą Mastercard jest prezentowany na wyciągu bankowym. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Mastercard dostępne są tutaj
  • transakcje realizowane w walucie rachunku walutowego podpiętego do karty wielowalutowej obciążają ten rachunek bez przewalutowań; brak środków na rachunku podpiętym skutkuje obciążeniem rachunku prowadzonego w PLN, do którego wydana została karta na powyżej opisanych zasadach
Drukuj