Jak obsługiwać PKO Konto Dziecka?

Obsługa konta dla rodzica

Aplikacja Rodzica to sekcja w serwisie internetowym iPKO, w której rodzic (opiekun) dziecka może dbać o bezpieczeństwo transakcji zlecanych przez dziecko w serwisie internetowym PKO Junior i aplikacji mobilnej PKO Junior. Aplikacja Rodzica jest dostępna w serwisie internetowym iPKO pod warunkiem, że opiekun jest posiadaczem konta osobistego w PKO Banku Polskim (dostępne jest również PKO Konta Rodzica).

Co może zrobić rodzic (opiekun) w Aplikacji Rodzica?

  • kontroluje transakcje dziecka i ma wgląd do wszystkich działań dziecka w koncie
  • zatwierdza/odrzuca transakcje inicjowane przez dziecko przez serwis/aplikację PKO Junior
  • decyduje, które funkcje serwisu/aplikacji PKO Junior będą dostępne dla jego dziecka (dla dzieci poniżej 10. roku życia funkcja inicjowania przelewów i doładowań telefonu komórkowego jest domyślnie wyłączona)
  • może wyznaczać dziecku "zadania" i przyznawać nagrody za ich wykonanie
  • zarzadza kartami używanymi przez dziecko

Najczęściej zadawane pytania na temat Aplikacji Rodzica w serwisie iPKO

Obsługa konta dla dziecka

Dziecko może zarządzać swoim kontem i oszczędnościami 100% online przez:

Co może zrobić dziecko w serwisie internetowym PKO Junior / aplikacji mobilnej PKO Junior?

  • zainicjować polecenie przelewu, które rodzic może zaakceptować lub odrzucić w Aplikacji Rodzica
  • założyć wirtualną skarbonkę
  • utworzyć plan oszczędzania
  • używać kalkulator finansowy
  • zdobywać wirtualne odznaki

 

Jak wygląda dostęp do konta przez komputer?
Demo serwisu internetowego PKO Junior

 

Jak wygląda dostęp do konta przez aplikację mobilną PKO Junior?
Aby pobrać aplikację, wyszukaj ją po haśle „PKO Junior”
w jednym ze sklepów z aplikacjami lub kliknij przycisk poniżej:

Google PlayApp StoreWindows Store

PKO Konto Dziecka jest otwierane dla osoby małoletniej do ukończenia 13. roku życia na podstawie umowy zawartej między PKO Bankiem Polskim, a rodzicem dziecka będącym jego przedstawicielem ustawowym.
PKO Konto Dziecka można również otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.
Serwis internetowy iPKO, serwis internetowy PKO Junior i aplikacja mobilna PKO Junior to usługa bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.