Jak obsługiwać konto dla dziecka w PKO Banku Polskim?

Obsługa konta dla rodzica

Obsługa konta dla dziecka

Pełna oferta usług bankowych dla dzieci - więcej o PKO Junior

Karta do codziennych płatności dla Twojego dziecka - więcej o karcie debetowej PKO Junior

2% do kwoty 10 000 zł, nadwyżka 1,6% (w skali roku) - więcej o Pierwszym Koncie Oszczędnościowym

PKO Konto Dziecka jest otwierane dla osoby małoletniej do ukończenia 13. roku życia na podstawie umowy zawartej między PKO Bankiem Polskim, a rodzicem dziecka będącym jego przedstawicielem ustawowym.
PKO Konto Dziecka można również otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.
Serwis internetowy iPKO, serwis internetowy PKO Junior i aplikacja mobilna PKO Junior to usługa bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.