Oprocentowanie środków na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym wynosi 2% do kwoty 10 000 zł oraz 1,60% dla nadwyżek. Dodatkowo, aby długoterminowe oszczędzanie było dla Twojego dziecka jeszcze bardziej satysfakcjonujące, za systematyczne wpłaty i brak wypłat zostanie ono nagrodzone bonusem w wysokości 0,50%.

Aby otrzymać bonus wystarczy w trakcie 3 kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych dokonać wpłat na Pierwsze Konto Oszczędnościowe, w wysokości nie niższej niż 20,00 zł i nie wyższej niż 1 000,00 zł.

Brak wpłaty w danym miesiącu lub wypłata środków z Pierwszego Konta Oszczędnościowego skutkuje przerwaniem okresu systematycznego oszczędzania oraz brakiem przyznania bonusu za ten okres. Bonus za miesiąc w którym wpłata jest wyższa niż 1 000 zł nie będzie naliczony.

Za wszystkie przelewy dokonywane przez Internet na PKO Konta Dziecka i PKO Konto Pierwsze oraz za przelewy wewnętrzne realizowane przez iPKO i IKO na Pierwsze Konto Oszczędnościowe, nie są pobierane żadne opłaty. Również prowadzenie Pierwszego Konta Oszczędnościowego jest bezpłatne.

Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być zasilane z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku rodzica lub PKO Konta Dziecka (po akceptacji zainicjowanego przez dziecko przelewu przez rodzica).

Drukuj