Kalkulator pożyczki hipotecznej

Wybierz produkty dodatkowe

  • Kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)

    20 0003 000 000
  • Ilość rat kredytu

    1 rata 420 rat
  • Wysokość raty kredytu

    10010 000

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,99% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 19 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 140 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 35,4%, oprocentowanie zmienne 5,40%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 03.07.2018 r. oraz marża 3,70% (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 89 770,83 zł, w tym: prowizja 1,74%, tj. 2436zł, odsetki 84 375,83 zł, ubezpieczenie nieruchomości 2240 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 700 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 229 770, 83 zł, płatna w 228 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 984,04 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 03.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.