Kalkulator pożyczki hipotecznej

Wybierz produkty dodatkowe

  • Kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)

    20 0003 000 000
  • Ilość rat kredytu

    1 rata 420 rat
  • Wysokość raty kredytu

    10010 000

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką  wynosi 6,14% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 19 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 140 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 35,4%, oprocentowanie zmienne 5,55%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,79% wg stanu na dzień 27.12.2018r. oraz marża 3,76% (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 92 281,94zł, w tym: prowizja 1,74%, tj. 2 436 zł, odsetki 86 998,94zł, ubezpieczenie nieruchomości 2 128 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 700 zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 232 281,94 zł, płatna w 228 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 995,76 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.12.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.