Kredyt hipoteczny Mix

Kredyt hipoteczny Mix

  • Kredyt na cele mieszkaniowe, dowolne i spłatę innych zobowiązań – możesz wybrać co najmniej 2 cele z różnych grup i je łączyć
  • Raty rozłożysz nawet na 35 lat i wybierzesz oprocentowanie ze stopą zmienną lub stałą przez 5 lat
  • Kredyt spłacisz w ratach równych lub malejących

RRSO dla kredytu hipotecznego MIX: 9,91%

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

1
Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny w serwisie iPKO lub w oddziale. Zweryfikujemy dokumenty i przekażemy Ci decyzję kredytową

3
Potwierdź umowę

Podpisz umowę w naszym oddziale. Po zawarciu umowy pieniądze przekażemy zgodnie z Twoją dyspozycją

Ile zapłacisz?

Kredyt hipoteczny do 80 000 zł
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
300 zł
Kredyt od 80 000 zł – mieszkania, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
400 zł
Kredyt od 80 000 zł – domy jednorodzinne
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
700 zł
Kredyt od 80 000 zł – pozostałe nieruchomości
Ocena wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem
opłatę ustalamy indywidualnie

Pytania i odpowiedzi

Kredyt możesz przeznaczyć na:

  • potrzeby mieszkaniowe
  • spłatę innych kredytów hipotecznych i pozostałych zobowiązań np. pożyczki gotówkowej lub karty kredytowej
  • dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą
Tak, możesz zmienić sposób oprocentowania kredytu ze stopy zmiennej na okresowo stałą na 5 lat. Więcej informacji


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego MIX w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,91% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 267 231 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 52,2%, oprocentowanie stałe: 7,59%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok oraz marża 2,25%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,81%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56% oraz marża 2,25%; całkowity koszt kredytu 404 620,47 zł, w tym: prowizja 0,5%, tj. 1 336,16 zł, odsetki 374 989,86 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 344,50 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie na życie (za cały okres kredytowania) 22 230,95 zł, całkowita kwota do zapłaty 671 851,47 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym pierwsze 60 rat wynosi 1 991,94 zł, od 6. roku kolejne raty wynoszą 2 179,83 zł i ostatnia rata 1 725,09 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania publikacji i zastąpienie go alternatywnym wskaźnikiem zastępczym referencyjnym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości. Udzielenie kredytu zabezpieczonego hipoteką zależy m.in. od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wnioski o kredyt hipoteczny MIX rozpatrywane są przez PKO Bank Polski.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji