Rozwiązania dla klientów z kredytem hipotecznym w CHF

2024.01.01

PKO Bank Polski wydłużył do 31.12.2024 r. termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF.

 

2021.07.01

PKO Bank Polski wydłużył do 31.12.2021 r. termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF.

 

2019.12.27

PKO Bank Polski ponownie wydłużył termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF. Dotychczas stosowane udogodnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r.  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

2017.07.01

PKO Bank Polski po raz kolejny wydłużył termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF. Dotychczas stosowane udogodnienia (opisane poniżej) obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

2016.12.28

PKO Bank Polski wydłuża termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF

PKO Bank Polski wydłużył termin stosowania udogodnień dla Klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF do dnia 30 czerwca 2017 r.

PKO Bank Polski stosuje 1 proc. spread dla spłat kredytów w CHF(dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR albo rachunku technicznego prowadzonych w PLN). Ponadto, w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych w CHF, PKO Bank Polski odstępuje od pobierania opłaty za wydłużenie okresu kredytowania, jak również umożliwia Kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu lub pożyczki z CHF na PLN po kursie średnim NBP. Bank zwraca także Klientom część raty kapitałowej w przypadku, gdy ujemna stawka bazowa przekroczy marżę.

Bank nadal odstępuje od żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu lub pożyczki w CHF wobec Kredytobiorców i Pożyczkobiorców terminowo spłacających raty.

PKO Bank Polski wspiera Klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oferując również rozwiązania polegające na wydłużeniu okresu kredytowania, umożliwieniu skorzystania z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy oraz spłatę kredytu w CHF.

Klientów, którzy przewidują problemy w terminowej spłacie kredytu lub pożyczki w CHF, Bank zachęca do bezpośredniego skontaktowania się z doradcą w oddziale Banku.

Dodatkowo Bank udostępnia swoim Klientom możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego w CHF w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką i ustanowienia hipoteki na nowo nabywanej nieruchomości.

 

2016.07.01

PKO Bank Polski po raz kolejny wydłuża termin stosowania udogodnień dla klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF

W celu ograniczenia negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu waluty CHF PKO Bank Polski wydłużył termin stosowania udogodnień dla klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF do 31 grudnia 2016 r.

Bank nadal stosuje 1 proc. spread dla spłat kredytów w CHF (dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR albo rachunku technicznego prowadzonych w PLN)  oraz nie pobiera opłaty za wydłużenie okresu kredytowania. Bank zwraca również klientom część raty kapitałowej w przypadkach, gdy ujemna stawka bazowa przekroczy marżę.

Kredytobiorcom, którzy byliby zainteresowani przewalutowaniem  kredytu z CHF na PLN proponuje bezprowizyjną zmianę po średnim kursie NBP.

Ponadto Bank utrzymuje odstąpienie od żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu  w CHF wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytu.

PKO Bank Polski proponuje również: wydłużenie okresu kredytowania, skorzystanie z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy, czy spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej.

 

2016.01.01

PKO Bank Polski kontynuuje aktywne działania wspierające kredytobiorców hipotecznych mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu waluty CHF.

PKO Bank Polski, w celu ułatwienia bieżącej obsługi zobowiązań klientom indywidualnym, którzy na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych zaciągnęli kredyty i pożyczki hipoteczne, wydłuża termin stosowania udogodnień do 30 czerwca 2016 r. PKO Bank Polski nadal będzie stosował 1 proc. spread dla spłat kredytów w CHF (dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR albo rachunku technicznego prowadzonych w PLN) oraz nie pobiera opłaty za wydłużenie okresu kredytowania. Umożliwia również kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z CHF na PLN po średnim kursie NBP. Bank będzie również zwracał klientom część raty kapitałowej w przypadkach, gdy ujemna stawka bazowa przekroczy marżę. Ponadto Bank utrzymuje odstąpienie od żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu  w CHF wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytu. PKO Bank Polski podtrzymuje stosowanie elastycznych zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych, które mogą wesprzeć klientów spłacających zobowiązania we frankach szwajcarskich, tj. wydłużenie okresu kredytowania, skorzystanie z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy, czy spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej.

Dodatkowo Bank udostępnił swoim Klientom możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego w CHF w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką i ustanowienia hipoteki na nowo nabywanej nieruchomości.

Wprowadzone przez PKO Bank Polski rozwiązanie, umożliwiające zmianę przedmiotu zabezpieczenia kredytu we frankach szwajcarskich na inną nieruchomość, przebiega w trzech etapach:

  1. Wyszukanie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę nieruchomości, którą zamierza nabyć za środki pochodzące z kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski.
  2. Rozpoczęcie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę czynności mających na celu sprzedaż nieruchomości, która stanowiła przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich (wystawienie na sprzedaż, poszukiwanie potencjalnych nabywców).
  3. Jednoczesne złożenie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę wniosku o udzielenie kredytu w PLN na zakup nowo nabywanej nieruchomości oraz wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich, do którego zostanie dołączona przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, która obecnie stanowi przedmiot zabezpieczenia kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich lub oświadczenie kredytobiorcy o warunkach sprzedaży tej nieruchomości. Oświadczenie to musi zawierać ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości. 

Bank indywidualnie rozpatruje wniosek każdego klienta zainteresowanego zmianą zabezpieczenia kredytu w CHF. Ostateczna decyzja co do możliwości zmiany przedmiotu zabezpieczenia będzie podejmowana przez Bank po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji w sprawie.

 

2015.06.26

PKO Bank Polski wydłuża termin stosowania udogodnień dla klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF

Zgodnie z podpisaną przez PKO Bank Polski Deklaracją wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe Zarząd Banku podjął decyzję o wydłużeniu terminu stosowania udogodnień dla klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF do dnia 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Polski nadal będzie stosował 1 proc. spread dla spłat kredytów w CHF (dokonywanych wyłącznie z rachunku ROR albo rachunku technicznego prowadzonych w PLN)  oraz odstąpi od opłaty za wydłużenie okresu kredytowania. Umożliwia również kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z CHF na PLN po kursie średnim kursie NBP.

Przypominamy również, iż PKO Bank Polski oferuje rozwiązania, które mogą wesprzeć klientów znajdujących się w trudnym położeniu, tj. wydłużenie okresu kredytowania, skorzystanie z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy, czy spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Klientów przewidujących problemy w terminowej spłacie kredytu Bank zachęca do bezpośredniego kontaktu.

 

2015.05.27

Komunikat Związku Banków Polskich

Banki w roku 2015 przeznaczą ponad 800 mln zł na pomoc kredytobiorcom mieszkaniowym.

Polski sektor bankowy zarówno w okresie dużego zainteresowania produktami walutowymi, jak również w okresie zawirowań na rynkach finansowych, światowego kryzysu gospodarczego jak i obecnie, po decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego, prowadzi aktywne działania stabilizujące w obszarze produktów finansowania mieszkalnictwa.

W  pierwszych dniach po gwałtownym wzroście kursu franka w połowie stycznia br. Związek Banków Polskich przygotował rozwiązania, których celem było udzielenie pomocy osobom posiadającym kredyt we franku w spłacie wyższych rat. W tym celu banki uwzględniły ujemne oprocentowanie LIBOR, co wpłynęło na znaczące obniżenie oprocentowania, zmniejszyły wielkość spreadu, zezwoliły na wydłużenie okresu spłaty kredytu i odstąpiły od żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytów. Istotą tych propozycji i ich skuteczności jest elastyczne podejście banków do klientów dające możliwość terminowej regulacji zobowiązań. W wyniku podjętych działań rata kredytowa klientów posiadających kredyt w CHF po wprowadzeniu propozycji sektora bankowego powinna być równa lub nieznacznie wyższa od raty sprzed 15 stycznia 2015 roku.

Skutkiem tych działań w bieżącym roku nastąpi uszczuplenie dochodów banków o kwotę ponad 300 mln zł. Działania te banki podejmują w poczuciu odpowiedzialności wobec swoich klientów, sytuacji gospodarczej kraju oraz potrzeby stabilizowania sytuacji w sektorze.

Obecnie sektor bankowy przedstawia propozycje dalszych działań, które skierowane są do niektórych grup klientów. Banki w ramach posiadanych możliwości finansowych i przyzwolenia społecznego pragną w szczególności pomóc rodzinom i osobom uboższym, które nabyły mieszkanie na własne potrzeby oraz osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi. Pomoc ta jest systemowym rozwiązaniem, które banki w ramach swojej działalności mogą samodzielnie zaproponować – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej 27 maja. - Wymaga podkreślenia fakt, że w innych krajach, np. USA, Irlandii, Hiszpanii i na Węgrzech pomoc kredytobiorcom była udzielana w ramach programów rządowych – dodał Prezes ZBP.

Banki zdecydowały się współfinansować zaproponowany przez przedstawicieli władz Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych. Banki zadeklarowały zasilenie tego funduszu w łącznej wysokości 125 mln PLN. Zadaniem Funduszu jest wsparcie dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w każdej walucie. Przewiduje się, że pomoc udzielana będzie do wysokości 100% raty kapitałowo-odsetkowej w okresie 12 miesięcy, nie więcej niż 1500 PLN miesięcznie. Udzielenie wsparcia następować będzie w przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego u kredytobiorcy, utraty pracy lub choroby. Poza szczególnymi przypadkami pomoc będzie mieć charakter zwrotny.

Banki zdecydowały również o stworzeniu wewnętrznych funduszy stabilizacyjnych skierowanych wyłącznie do kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. W ramach wewnętrznych funduszy system dopłat będzie dostępny po przekroczeniu określonego poziomu granicznego kursu szwajcarskiej waluty. Wsparcie lub pomoc będą udzielane według następującej zasady: mieszkanie do 75 m2 lub dom do 100 m2 i dochód kredytobiorcy niższy od średniej krajowej w momencie złożenia wniosku o podpisanie aneksu. Warunkiem udzielenia pomocy jest regularna obsługa kredytu. Na to rozwiązanie banki łącznie przeznaczą w najbliższym czasie od 300 do 600 mln zł.

Dla skutecznego złagodzenia problemu kredytobiorców mieszkaniowych w walutach niezbędne jest powiązanie inicjatywy sektora bankowego z wdrażaniem odpowiednich regulacji rachunkowych związanych z funkcjonowaniem systemu dopłat oraz rozstrzygnięcia kwestii podatkowych PIT i CIT. Ponadto koniecznym jest jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią powstanie Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych.

Zgodnie z zapowiedzią w najbliższym czasie banki wdrożą rozwiązania umożliwiające kredytobiorcom przenoszenie zabezpieczeń hipotecznych w celu ułatwienia zbycia mieszkania lub jego zamiany.

Całość działań w ujęciu historycznym, dotyczących kredytów mieszkaniowych, w tym kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, szeroko zaprezentowana została w publikacji „Biała księga kredytów frankowych w Polsce”. Aktywność środowiska bankowego polegała na przedstawianiu postulatów szerszej regulacji rynku kredytów walutowych, wprowadzenia skoordynowanej polityki finansowania mieszkalnictwa oraz konieczność promocji oszczędzania na cele mieszkaniowe. Obecnie realizowany i wdrażany program wsparcia stanowi poważne obciążenie dla banków i ich klientów i to w warunkach drastycznego wzrostu obciążeń banków w następstwie międzynarodowych i krajowych regulacji, przerzucania na banki i ich klientów kosztów restrukturyzacji SKOK, wprowadzania nowych wymogów kapitałowych, podwyższania obciążeń na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz ograniczania przychodów sektora bankowego.

Banki będą na bieżąco informować swoich klientów o podjętych działaniach na swoich stronach internetowych.

Deklaracja w sprawie udzielenia przez banki wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe

 

2015.02.03

PKO Bank Polski realizuje rekomendacje Związku Banków Polskich przedstawione 29 stycznia br.

Jak już informowaliśmy, bank uwzględnia ujemną stawkę LIBOR w koszcie kredytu hipotecznego udzielonego klientom indywidualnym w CHF. Ponadto zdecydował, by bez względu na indywidualne harmonogramy spłat wdrożyć korzystną dla klientów aktualizację wysokości stawki bazowej (LIBOR 3M albo LIBOR 6M) wcześniej – już w przyszłym tygodniu. Dotyczy to kredytobiorców, których oprocentowanie nie zostało jeszcze zmienione z uwzględnieniem ujemnych stawek LIBOR obowiązujących od 18 grudnia 2014 roku.

Bank będzie również zwracał klientom część raty kapitałowej w przypadkach, gdy ujemna stawka bazowa przekroczy marżę. Ze względu na niezbędne wdrożenia w systemach IT zmiana ta zostanie wprowadzona pod koniec lutego br. i będzie obowiązywać zgodnie z rekomendacją ZBP do końca 2015 roku. 

Ponadto do 30 czerwca br. PKO Bank Polski stosuje 1 proc. spread dla spłat kredytów w CHF. Jednocześnie oferuje rozwiązania, które mogą wesprzeć klientów znajdujących się w trudnym położeniu, tj. wydłużenie okresu kredytowania, skorzystanie z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy czy spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej. W przypadku zmian, gdzie konieczne jest zawarcie aneksu do umowy kredytowej, bank nie pobiera prowizji za tą czynność. PKO nie podejmuje też żadnych działań mających na celu ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa wartość nieruchomości.Umożliwia również kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP. Klientów przewidujących problemy w terminowej spłacie kredytu bank zachęca do bezpośredniego kontaktu.

Powyższe rozwiązania mają zastosowanie wobec wszystkich klientów banku, także Nordea, których umowy w wyniku fuzji przejął PKO Bank Polski.

 

2015.01.26

Od 27 stycznia PKO Bank Polski stosuje 1% spread przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim. Jednocześnie uwzględnia ujemną stawkę LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego w stosunku do wszystkich klientów oraz umożliwi wydłużenie terminu spłaty w ramach maksymalnego okresu kredytowania. Działania te w istotnym stopniu powinny skompensować klientom wzrost raty kredytu wynikający z umocnienia franka.  

                                                         
– Podchodzimy w sposób proaktywny i jednocześnie odpowiedzialny do problemu znacznego umocnienia franka szwajcarskiego. Wdrażamy rozwiązania, które powinny istotnie ułatwić klientom obsługę kredytów w najbliższym czasie. Zalecamy też ostrożne działanie, w szczególności w kontekście czasu niezbędnego na ukształtowanie się nowego kursu równowagi CHF – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.


Ze względu na znaczny wzrost kursu franka względem złotego (o około 20%) i pogorszenie sytuacji posiadaczy kredytu w tej walucie na skutek decyzji szwajcarskiego banku centralnego z 15 stycznia br., PKO Bank Polski podjął decyzję o obniżeniu spreadu (różnica w cenie, po której sprzedawana i kupowana jest waluta) do 1 proc. do końca czerwca br. dla spłat kredytów w CHF. Jednocześnie oferuje rozwiązania, które mogą wesprzeć klientów znajdujących się w trudnym położeniu, tj. wydłużenie okresu kredytowania, skorzystanie z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy czy spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Rozpoczął również prace nad rozwiązaniami, które mają zachęcić kredytobiorców do ograniczenia ryzyka kursowego i przewalutowania kredytów w przyszłości. Klientów przewidujących problemy w terminowej spłacie kredytu Bank zachęca do bezpośredniego kontaktu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Bank nie podejmuje też obecnie żadnych działań mających na celu ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa wartość nieruchomości.

W PKO Banku Polskim oprocentowanie kredytów hipotecznych w CHF najczęściej oparte jest na rynkowej stawce 3M LIBOR oraz marży. W efekcie decyzji szwajcarskiego banku centralnego o obniżeniu stóp procentowych do poziomu -0,75%, stawka referencyjna, po której banki pożyczają nawzajem środki spadła do historycznie niskich poziomów. W tej sytuacji w koszcie kredytu hipotecznego bank uwzględni ujemną wartość LIBOR w stosunku do wszystkich klientów.

Z punktu widzenia klientów, a także banków kluczowe będzie na jakim poziomie ukształtuje się kurs franka w najbliższym czasie. Obecnie mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem prognoz, wynikającym m.in. z najbliższej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tzw. poluzowania polityki monetarnej czy wyborów parlamentarnych w Grecji. Klienci powinni oceniać ryzyko walutowe i podejmować świadome decyzje o ewentualnym przewalutowaniu kredytów, do czego bank zachęcał w latach gdy kurs był relatywnie niski i z czego niewielu zdecydowało się skorzystać.

Udział kredytów hipotecznych w CHF w całym portfelu kredytów w PKO Banku Polskim jest relatywnie nieduży i wynosi około 16% (wg stanu na koniec III kwartału). Bank jest w pełni przygotowany kapitałowo i płynnościowo do radzenia sobie ze znaczną deprecjacją złotego względem franka. Z analiz prowadzonych w sektorze bankowym wynika, że przy obecnym kursie CHF nie zachodzi jeszcze systemowe ryzyko znacznego pogorszenia jakości portfela i zaprzestania obsługi kredytów walutowych przez klientów. Kredyty hipoteczne należą do najlepiej spłacanych na rynku. Wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) dla kredytów hipotecznych w CHF oraz PLN to odpowiednio 3,1% oraz 3,6%, podczas gdy średni NPL dla całego portfela kredytowego banków wynosi około 8%.