Przenieś kredyt mieszkaniowy

Przenieś kredyt mieszkaniowy

Masz kredyt hipoteczny w innym banku?
Sprawdź ofertę i przenieś do nas swój kredyt

 

RRSO w PKO Banku Polskim ...

RRSO w Banku Hipotecznym ...

Refinansowanie kredytu w kilku prostych krokach

1
Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz dogodny termin i porozmawiaj z ekspertem – telefonicznie, online lub w wybranym oddziale. Możesz też zostawić swój numer – oddzwonimy.

2
Złóż wniosek

Złóż wniosek w serwisie iPKO lub w oddziale. Sprawdzimy go i powiadomimy Cię o decyzji. Dowiedz się więcej o wniosku w iPKO

3
Potwierdź umowę

Umowę podpiszesz w naszym oddziale. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi Ci szczegóły kredytu hipotecznego.

Ile zapłacisz?

Kredyt hipoteczny do 80 000 zł
300 zł
Kredyt od 80 000 zł – mieszkania, nieruchomości gruntowe, garaże wolnostojące
400 zł
Kredyt od 80 000 zł – domy jednorodzinne
700 zł
Kredyt od 80 000 zł – pozostałe nieruchomości
opłatę ustalamy indywidualnie

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

  Pamiętaj, że kredytu z oprocentowaniem stałym, w okresie gdy kredyt jest oprocentowany wg stałej stopy procentowej, nie możesz spłacić innym kredytem  hipotecznym w naszym banku o oprocentowaniu:

-  zmiennym

-  okresowo stałym, w którym stała stopa procentowa obowiązuje krócej niż 5 lat lub krócej niż w obecnej umowie kredytu hipotecznego

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Polskiego

...

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego

...

 

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

 Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji