Funkcjonalność

Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach z logo VISA, w kraju i za granicą. Kartą można regulować również płatności przez Internet i telefon.

Karta posiada funkcję wielowalutową pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych walutach, przy użyciu jednej karty, bez dodatkowych przewalutowań. 

Wszyscy klienci korzystający z iPKO biznes mogą zobaczyć prezentowane informacji dot. umowy karty debetowej, podgląd historii operacji oraz operacji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów, dodatkowo udostępniamy możliwość pobierania elektronicznych dziennych i miesięcznych zestawień operacji kartowych w formacie PDF lub/i TXT .


Dodatkowo nowo wydawane karty posiadają funkcje płatności zbliżeniowych Visa payWave (operacje płatnicze do kwoty 100 PLN; więcej informacji tutaj oraz usługi Visa cash back (więcej informacji tutaj), umożliwiającej dokonywanie wypłat gotówki w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych.

Użytkownicy kart mogą dokonać w dowolnej chwili zmiany kodu PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego.

Posiadacze kart Visa Business mogą skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów popularnych marek handlowych. Sprawdź ofertę 


Bezpieczeństwo
Bank ogranicza Państwa odpowiedzialność za operacje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro (dla operacji zbliżeniowych, które nie zostały autoryzowane PIN-em, do równowartości 50 Euro). Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione operacje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej, pod warunkiem, że Użytkownik karty z "należytą starannością" przechowywał kartę, tzn.:

  • chronił kartę oraz kod PIN,
  • nie przechowywał karty razem z kodem PIN,
  • nie udostępniał karty ani kodu PIN osobom trzecim,
  • niezwłocznie poinformował PKO Bank Polski SA o utracie karty.

Ponadto karta PKO Visa Business wydawana jest w standardzie EMV tj. standardzie kart płatniczych z mikroprocesorem, który gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie w porównaniu do karty z paskiem magnetycznym.

Ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach - pomoc medyczna i prawna, odszkodowanie na wypadek zaginięcia bagażu oraz opóźnienia lotu, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów, jak również awaryjna wypłata gotówki w przypadku kradzieży karty.

Przeznaczenie

Użytkownik, tej akceptowanej na całym świecie karty, może za jej pomocą:

  • dokonywać płatności (w tym płatności zbliżeniowych Visa payWave za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych
  • płacić także w Internecie
  • pobierać gotówkę w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych
  • wypłacać gotówkę w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych
  • doładować telefon komórkowy w bankomatach PKO Banku Polskiego.
Dla kogo
Aktywacja karty
Potwierdzenie i autoryzacja transakcji
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Utrata karty
Wznowienie karty
Usługi dodatkowe
Płatności zbliżeniowe