Funkcjonalność

Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach z logo VISA, w kraju i za granicą. Kartą można regulować również płatności przez Internet i telefon.

Karta posiada funkcję wielowalutową pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych walutach, przy użyciu jednej karty, bez dodatkowych przewalutowań. 

Wszyscy klienci korzystający z iPKO biznes mogą zobaczyć prezentowane informacji dot. umowy karty debetowej, podgląd historii transakcji oraz transakcji nierozliczonych, generowanie i drukowanie raportów, dodatkowo udostępniamy możliwość pobierania elektronicznych dziennych i miesięcznych zestawień transakcji kartowych w formacie PDF lub/i TXT.

Dla użytkowników firmowych kart płatniczych dostępna jest aplikacja mobilna iPKO biznes, w której mogą dokonać aktywacji karty, nadać i zmienić PIN, zastrzec karty oraz przejrzeć historię transakcji.

Dodatkowo nowo wydawane karty posiadają funkcje płatności zbliżeniowych Visa payWave (transakcje płatnicze do kwoty 100 PLN - więcej informacji tutaj) oraz usługi Visa cash back, umożliwiającej dokonywanie wypłat gotówki w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych.

Użytkownicy kart mogą dokonać w dowolnej chwili zmiany kodu PIN w aplikacji mobilnej iPKO biznes lub w bankomatach PKO Banku Polskiego.


Bezpieczeństwo
Bank ogranicza Państwa odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro (dla transakcji zbliżeniowych, które nie zostały autoryzowane PIN-em, do równowartości 50 Euro). Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej, pod warunkiem, że Użytkownik karty z "należytą starannością" przechowywał kartę, tzn.:

  • chronił kartę oraz kod PIN,
  • nie przechowywał karty razem z kodem PIN,
  • nie udostępniał karty ani kodu PIN osobom trzecim,
  • niezwłocznie poinformował PKO Bank Polski SA o utracie karty.

Ponadto karta PKO Visa Business wydawana jest w standardzie EMV tj. standardzie kart płatniczych z mikroprocesorem, który gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie w porównaniu do karty z paskiem magnetycznym.

Ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach - pomoc medyczna i prawna, odszkodowanie na wypadek zaginięcia bagażu oraz opóźnienia lotu, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów, jak również awaryjna wypłata gotówki w przypadku kradzieży karty.

Użytkownik, tej akceptowanej na całym świecie karty, może za jej pomocą:

  • dokonywać płatności (w tym płatności zbliżeniowych Visa payWave za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych
  • płacić także w internecie
  • pobierać gotówkę w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych
  • wypłacać gotówkę (do 1 000 zł) w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych
Dla kogo
Aktywacja karty
Potwierdzenie i autoryzacja transakcji
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Utrata karty
Wznowienie karty
Usługi dodatkowe
Płatności zbliżeniowe