Funkcjonalność
Karta ta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach z logo VISA, w kraju i za granicą.

Karta posiada funkcję wielowalutową pozwalającą na realizację transakcji z różnych rachunków, prowadzonych w różnych walutach, przy użyciu jednej karty, bez dodatkowych przewalutowań. 

Dodatkowo nowo wydawane karty posiadają funkcje płatności zbliżeniowych Visa payWave (transakcje płatnicze do kwoty 100 PLN - więcej informacji tutaj) oraz usługi Visa cash back (więcej informacji tutaj), umożliwiającej dokonywanie wypłat gotówki w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych.

Wszystkim klientom korzystającym z iPKO biznes udostępniamy możliwość pobierania elektronicznych zestawień z transakcji kartowych w formacie PDF lub/i TXT.

Dla użytkowników firmowych kart płatniczych dostępna jest aplikacja mobilna iPKO biznes, w której mogą dokonać aktywacji karty, nadać PIN, zastrzec karty oraz przejrzeć historię transakcji. Użytkownicy kart mogą dokonać zmiany kodu PIN w aplikacji mobilnej iPKO biznes lub w bankomatach PKO BP (dla kart wydanych w standardzie EMV).


Bezpieczeństwo
Bank ogranicza Państwa odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu utraconej karty płatniczej maksymalnie do 150 Euro (dla transakcji zbliżeniowych, które nie zostały autoryzowane PIN-em, do równowartości 50 Euro). Bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje wykonane przed unieważnieniem karty płatniczej, pod warunkiem, że Użytkownik karty z "należytą starannością" przechowywał kartę, tzn.:

  • chronił kartę oraz kod PIN,
  • nie przechowywał karty razem z kodem PIN,
  • nie udostępniał karty ani kodu PIN osobom trzecim,
  • niezwłocznie poinformował PKO Bank Polski SA o utracie karty.

Ponadto karta PKO Visa Business wydawana jest w standardzie EMV tj. standardzie kart płatniczych z mikroprocesorem, który gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie w porównaniu do karty z paskiem magnetycznym.

Ubezpieczenie i pomoc w nagłych wypadkach - pomoc medyczna i prawna, odszkodowanie na wypadek zaginięcia bagażu oraz opóźnienia lotu, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów, jak również awaryjna wypłata gotówki w przypadku kradzieży karty.

Przeznaczenie

Użytkownik, tej akceptowanej na całym świecie karty, może za jej pomocą:

  • dokonywać płatności (w tym płatności zbliżeniowych Visa payWave) za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych,
  • pobierać gotówkę w placówkach banków i bankomatach oraz urzędach pocztowych,
  • wypłacać gotówkę w ramach usługi Visa cash back podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wyznaczonych punktach handlowo-usługowych.
Dla kogo?
Aktywacja karty
Płatności zbliżeniowe
Potwierdzanie i autoryzacja transakcji
Spłata karty
Sposób rozliczenia
Limity
Informacje dodatkowe
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty