Odbieraj informacje podatkowe w serwisie internetowym iPKO

 

PIT-11 udostępniamy klientom, którzy mają przychody m.in. z:

  • rent i emerytur zagranicznych
  • odszkodowań
  • umorzonych pożyczek i kredytów

IFT-1 udostępniamy klientom, którzy mieszkają poza Polską (nierezydentom) i mają przychody m.in. z:

  • wypłaconych odsetek
  • wypłaconych dywidend

PIT-11 oraz IFT-1 za 2021 r. i kolejne lata w serwisie internetowym iPKO - będą one tam dostępne 6 lat od momentu ich udostępnienia.

Dzięki technologii blockchain Twoje dane są bezpieczne i poufne. Dotkowo jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie, gdyż możemy wysłać dokumenty bez używania papieru.

Najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczące rozliczeń podatkowych

Dotyczące PIT-11

Dotyczące IFT-1/IFT-2

Dotyczące PIT-8C