PIT-11 udostępniamy klientom, którzy mają przychody m.in. z:

  • rent i emerytur zagranicznych
  • odszkodowań
  • umorzonych pożyczek i kredytów

IFT-1 udostępniamy klientom, którzy mieszkają poza Polską (nierezydentom) i mają przychody m.in. z:

  • wypłaconych odsetek
  • wypłaconych dywidend

Zdecydowaliśmy się na udostępnienie informacji podatkowych online ze względu na:

  • Poufność i bezpieczeństwo danych – dzięki technologii blockchain gwarantujemy integralność i niezmienność danych
  • Ekologię – możemy wysłać dokumenty bez używania papieru

Najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczące rozliczeń podatkowych

Dotyczące PIT-11

Dotyczące IFT-1/IFT-2

Dotyczące PIT-8C