Od 19 kwietnia br. przedsiębiorcy otrzymują propozycję rozliczenia subwencji w bankowości elektronicznej

Jeśli skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej udostępnimy w bankowości elektronicznej iPKO/iPKO biznes propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu. Rozliczenie subwencji finansowej realizowane będzie za pośrednictwem banku, w którym została zawarta umowa o udzielenie subwencji. Wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej:

 • będzie dostępny w formie formularza wstępnie uzupełnionego przez PFR w oparciu o informacje z rejestrów publicznych,
 • w przypadku rozbieżności danych, przedsiębiorca powinien samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach,
 • edytowanie i zatwierdzenie formularza będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej przez 10 dni roboczych - po upływie w.w. terminu formularz zostanie zablokowany.

 

Od 30 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą uzupełnić i podpisać wniosek o umorzenie swojej subwencji w serwisie internetowym iPKO, iPKO biznes

 • Kiedy uzyskasz dostęp do edytowalnego wniosku o umorzenie w serwisie iPKO lub iPKO biznes?
  Wniosek będzie widoczny nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłaty subwencji.
 • Ile mam czasu, żeby uzupełnić i podpisać wniosek?
  Od momentu udostępnienia wniosku w wersji edytowalnej w serwisie iPKO lub iPKO biznes masz na to 10 dni roboczych od dnia udostępnienia wniosku.
 • Co się stanie, jeżeli nie prześlę wniosku?
  Będzie to równoznaczne z akceptacją propozycji PFR. Stracisz możliwość ewentualnego zakwestionowania kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Jak przebiega rozliczanie i umorzenie subwencji finansowej?

 

1. Propozycja umorzenia od PFR – wniosek do podglądu

Zanim upłynie 12 miesięcy od wypłaty subwencji w serwisie iPKO lub iPKO biznes zobaczysz podgląd wniosku o umorzenie. Wszystkie dane we wniosku muszą być poprawne – już teraz wyjaśnij ewentualne rozbieżności z odpowiednimi instytucjami, np. ZUS, US.

 

2. Wniosek do edycji i podpisu

Nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy od wypłaty subwencji w serwisie iPKO lub iPKO biznes zobaczysz edytowalny wniosek o umorzenie.

Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i w razie potrzeby - skoryguj je. Masz 10 dni roboczych, żeby uzupełnić wniosek i podpisać go narzędziem autoryzacji.

 

3. Decyzja PFR

PFR sprawdza zgodność danych z wniosku z rejestrami publicznymi. Dostaniesz decyzję PFR w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes w ciągu maks. 15 dni roboczych od ostatniego dnia terminu na złożenie wniosku o umorzenia. W przypadku decyzji o częściowym umorzeniu subwencji, otrzymasz harmonogram i numer rachunku do spłaty subwencji.

Dowiedz się więcej o: