Tarcza finansowa PFR 2.0 – kto mógł skorzystać?

O subwencję mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność w ramach wybranych branż: gastronomiczna, rozrywkowa, fitness, sprzedaży detalicznej, targowej, edukacyjnej, szkolnej, drukarskiej, transportowej. Sprawdź aktualną listę branż objętych programem.
 • zanotowali spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

 

Mikrofirmy

 • Od 1 do 9 pracowników
 • Obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln EUR
 • Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:
  • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%
  • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota subwencji - 324 000 zł
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Małe i średnie firmy

 • Od 10 do 249 pracowników
 • Obroty poniżej 50 mln EUR lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR
 • Kwota subwencji - 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za okres listopad 2020 r. – marzec 2021 r. (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)
 • Maksymalna kwota subwencji - 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika
 • Możliwość umorzenia do 100%:
  • w zależności od rozliczenia nadwyżki subwencji po 31 grudnia 2021 r. i nie później niż do 31 stycznia 2022 r.
  • nie ma możliwości rekompensaty kosztów stałych, które przekraczają otrzymaną subwencję

Dodatkowe informacje

Do kiedy można składać wnioski odwoławcze od decyzji PFR?

Kto mógł złożyć wniosek o subwencję finansową PFR ?

Czy firma mogła skorzystać z Tarczy 2.0, jeśli skorzystała już z Tarczy 1.0?

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjnyPowyższe informacje powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Wsparcie finansowe (subwencja finansowa) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. jest udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A. Bank pośredniczy w zawieraniu z beneficjentami, w imieniu i na rzecz PFR, umów subwencji finansowych oraz w wykonywaniu innych czynności faktycznych i prawnych związanych z dokumentami finansowania programowego, w tym w szczególności obsługi subwencji finansowej.