Etap 1

 • Mikrofirmy
  28 lutego 2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie oświadczeń o rozliczeniu subwencji. Przedsiębiorcy mogli składać oświadczenia również w dodatkowym terminie od 15 marca do 28 marca 2022 r.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  15 stycznia 2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie oświadczeń o rozliczeniu subwencji. Przedsiębiorcy mogli składać oświadczenia również w dodatkowym terminie od 18 stycznia do 23 stycznia 2022 r.
  Oświadczenia były skierowane tylko do przedsiębiorców, którzy składali wniosek o Tarczę Finansową PFR 2.0 w serwisach iPKO i iPKO biznes

Etap 2

Do 30 lipca 2022 r. PFR, za naszym pośrednictwem, prześle przedsiębiorcom decyzję o umorzeniu subwencji w serwisie:

 • iPKO: Moje sprawy → Wnioski złożone → Wniosek o umorzenie subwencji PFR 2.0 → Pobierz decyzję w sprawie umorzenia
 • iPKO biznes: e-Urząd → Subwencja PFR → Tarcza 2.0 → Szczegóły (Wniosku o umorzenie subwencji PFR) → Decyzja w sprawie umorzenia

Co trzeba było zrobić, żeby umorzyć subwencję?

 • Przekazać do banku dokumenty, które potwierdziły, że możesz zawrzeć umowę o subwencję – tylko, gdy nie przekazano ich w trakcie składania wniosku o subwencję
 • Złożyć potwierdzenie w oświadczeniu o rozliczeniu przeniesienia swojej rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego głównego beneficjenta rzeczywistego na teren EOG – w razie posiadania takiego zobowiązania
 • Spełnić warunki programu
 • Złożyć oświadczenie o rozliczeniu w określonym terminie

Jeżeli masz status małego i średniego przedsiębiorcy, do 30 czerwca 2022 r. przekaż nadwyżkę subwencji (czyli: różnicę między kwotą subwencji na podstawie prognozowanych danych, a kwotą po wprowadzeniu danych rzeczywistych) na wskazane w oświadczeniu konto.

 

 

Gdzie mogę znaleźć oświadczenie o rozliczeniu subwencji dla mojej firmy?

 • W serwisie internetowym iPKO na liście złożonych wniosków: Moje sprawy → Wnioski złożone → Wniosek o umorzenie subwencji finansowej PFR 2.0 → Złóż wniosek
 • W serwisie internetowym iPKO biznes: e-Urząd → Subwencja PFR → Tarcza 2.0 → Wniosek o umorzenie subwencji PFR 2.0

Co, jeśli oświadczenie nie zostało uzupełnione i przesłane?

Jeżeli oświadczenie nie zostało przesłane, musisz zwrócić  subwencję w całości.

Sprawdź dodatkowe informacje o rozliczeniu: