Etap 1

Mikrofirmy

 • 28 lutego 2022 r. przedsiębiorcy mogli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji
 • Od 15 marca do 28 marca 2022 r. obowiązywał dodatkowy termin dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli złożyć oświadczeń

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • 15 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji
 • Od 18 stycznia do 23 stycznia 2022 r. obowiązywał dodatkowy termin dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli złożyć oświadczeń

Etap 2

Od 11 lipca 2022 r. PFR, za naszym pośrednictwem, prześle mikrofirmom, małym i średnim przedsiębiorstwom decyzję o umorzeniu subwencji w serwisie:

 • iPKO: Moje sprawy → Wnioski złożone → Wniosek o umorzenie subwencji PFR 2.0 → Pobierz decyzję
 • iPKO biznes: e-Urząd → Subwencja PFR → Tarcza 2.0 → Decyzja w sprawie umorzenia

Co trzeba było zrobić, żeby umorzyć subwencję?

 • Przekazać do banku dokumenty, które potwierdzą, że była możliwość zawarcia umowy o subwencję - tylko, gdy nie przekazano ich w trakcie składania wniosku o subwencję
 • Złożyć potwierdzenie w oświadczeniu o rozliczeniu przeniesienia swojej rezydencji podatkowej lub rezydencji podatkowej swojego głównego beneficjenta rzeczywistego na teren EOG - jeśli masz takie zobowiązanie
 • Spełnić warunki programu
 • Złożyć oświadczenie o rozliczeniu w określonym terminie
 • Przekazać nadwyżkę subwencji na wskazane w oświadczeniu konto do 30 czerwca 2022 r. – jeśli masz status małego i średniego przedsiębiorcy

 

 

Co, jeśli zgodnie z decyzją, muszę zwrócić część subwencji?

Jeżeli musisz zwrócić całość lub części subwencji, wyślij przelew ze zwrotem na numer konta podany w decyzji do 15 września 2022 r.

 

Gdzie mogę znaleźć złożone i zaakceptowane oświadczenie o rozliczeniu subwencji dla mojej firmy?

 • W serwisie internetowym iPKO: Moje sprawy → Wnioski złożone → Wniosek o umorzenie subwencji finansowej PFR 2.0 → Podgląd
 • W serwisie internetowym iPKO biznes: e-Urząd → Subwencja PFR → Tarcza 2.0 → Wniosek o umorzenie subwencji PFR 2.0

 

Co, jeśli oświadczenie nie zostało uzupełnione i przesłane?

Jeżeli oświadczenie nie zostało przesłane, musisz zwrócić subwencję w całości.

Sprawdź dodatkowe informacje o rozliczeniu:

 Regulamin

 Najczęściej zadawane pytania