Od 14 stycznia 2016 roku pod adresem https://www.ipko.pl/ został udostępniony nowy serwis iPKO.
Klienci, którzy do 13 stycznia br. korzystali z poprzedniej wersji serwisu iPKO mają nadal do niego dostęp i równolegle nogą korzystać z obu wersji serwisu.

Nowe iPKO dostępne jest pod adresem https://www.ipko.pl/

Dotychczasowy serwis internetowy iPKO dostępny jest po zalogowaniu się do nowego iPKO i kliknięciu w link „Przejdź do iPKO przed zmianą” widoczny w lewym górnym rogu serwisu. Przełączenie pomiędzy serwisami odbywa się w ramach tej samej sesji logowania.

Jeśli jesteś klientem przejętego banku nowe iPKO jest Twoim nowym serwisem. Sprawdź, jak zalogować się po raz pierwszy do nowego iPKO i jakich danych używać przy kolejnych logowaniach.

 

 

 

SERWIS

INTERNETOWY

SERWIS MOBILNY

KONSULTANT

SERWISU

TELEFONICZNEGO

AUTOMATYCZNY

SERWIS

TELEFONICZNY

Saldo rachunku

Historia rachunku

Zamówienie przesłania historii rachunku na nr faksu

Zamówienie wydruku Pojedynczej transakcji

-

-

Pobranie elektronicznego wyciągu za dany miesiąc

-

-

-

Rezygnacja z papierowego wyciągu przesyłanego pocztą

-

-

Wydruk transakcji z historii rachunku

-

-

-

Przelew między własnymi rachunkami

-

Przelew jednorazowy

-

-

Utworzenie,
modyfikacja,
usunięcie paczki przelewów

- - -

Realizacja paczki przelewów

-

-

-

Płacę z iPKO

-

-

-

Zlecenie stałe

Tworzenie Zmiana
Usunięcie

-

Tworzenie
Zmiana
Usunięcie

-

Przelew jednorazowy do ZUS

-

-

Przelew jednorazowy do Urzędu Skarbowego

-

-

Doładowanie telefonów komórkowych

-

-

Zdefiniowane doładowanie telefonów komórkowych

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja

Realizacja

-

-

Odbiorcy

Utworzenie
Zmiana
Usunięcie

-

Utworzenie
Zmiana
Usunięcie

-

Polecenie zapłaty – informacje o usłudze

Tylko lista zrealizowanych poleceń zapłaty

-

Polecenie zapłaty – odwołanie zrealizowanej transakcji

-

-

Invoobil

Zawarcie porozumienia

Informacja o porozumieniach

Akceptacja/ odrzucenie przesyłki

Anulowanie porozumienia

 -  

Informacja o porozumieniach

Akceptacja/ odrzucenie przesyłki
 -
Dewizowe polecenie wypłaty

Zdefiniowanie / Zmiana / Usunięcie stałego odbiorcy

Realizacja
-  

Zdefiniowanie / Zmiana / Usunięcie stałego odbiorcy

Realizacja
-
Przekazy pieniężne Western Union Realizacja  -  - -

Lokaty

Nowa
Modyfikacja Zerwanie

-

Nowa
Modyfikacja
Zerwanie

Weryfikacja informacji na temat posiadanych lokat

Kredyty

Informacje na temat posiadanych kredytów

-

Informacje na temat posiadanych kredytów

Wysłuchanie informacji na temat posiadanych kredytów

Karty kredytowe

Spłata
Historia operacji

-

Spłata
Historia operacji

-

Złożenie wniosku o kredyt

-

-

Złożenie wniosku o raport BIK

-

-

-

Dostęp do rachunków w PKO BP Bankowym PTE

-

-

-

Zmiana adresu korespondencyjnego i adresu e-mail

-

-

Zmiana loginu na własny

-

-

-

Zmiana hasła

-

Nadanie hasła

-

-

Zamówienie karty kodów

-

-

Aktywacja karty kodów

-

Zmiana narzędzia autoryzacyjnego

-

-

Zamówienie aplikacji token na telefon komórkowy

-

-

Zgłoszenie zapytania/reklamacji

-

-

Zakupienie/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

-

-

-

Zakupienie ubezpieczenia

-

-

-

Rachunek maklerski

-

-

 

Drukuj