Nowe możliwości serwisu to między innymi:

  • odświeżona szata graficzna, dostosowana do serwisu informacyjnego PKO Banku Polskiego,
  • nowa strona startowa prezentująca wszystkie najczęściej poszukiwane informacje i najczęściej wykonywane transakcje (dostępne środki, ostatnie operacje na rachunku, zlecenie przelewu, podsumowanie finansów),
  • nowy układ nawigacji skupiony w jednym miejscu, bezpośrednio pod menu głównym, 
  • połączona lista odbiorców zdefiniowanych i płatności z możliwością ustawienia, do których odbiorców przelew będzie potwierdzany kodem z narzędzia autoryzacji,
  • operacje wykonywane w nowych oknach, na półprzezroczystej warstwie, przy zachowaniu bieżącego kontekstu pracy, dzięki czemu użytkownik może w łatwy i szybki sposób poruszać się po serwisie,
  • nowa forma prezentacji formularzyumożliwiająca swobodne poruszanie się po wszystkich ekranach wypełnianego formularza,
  • uproszczone i przeprojektowane funkcje oraz kluczowe operacje w serwisie tak, aby  były jeszcze bardziej przyjazne i intuicyjne,
  • boks „na skróty”w którym użytkownik może szybko dotrzeć do najbardziej potrzebnych funkcji związanych z danym produktem,

Nowy serwis to również nowe elementy, o których Klient może decydować i samodzielnie nimi zarządzać: nadawanie nazw własnych dla rachunków, lokat i kredytów czy też możliwość dodania grafiki bądź zdjęcia do odbiorcy przelewów. Serwis dostosowany jest do obsługi na urządzeniach z ekranami dotykowymi.

Z nowego serwisu iPKO mogą korzystać wszyscy klienci Banku
Zalogowanie do nowego serwisu nie oznacza utraty dostępu do dotychczasowej wersji. Równolegle, wszyscy klienci, którzy do 13 stycznia 2016 roku mieli aktywowany dostęp do bankowości elektronicznej iPKO mogą korzystać z obu serwisów: dotychczasowego oraz nowego.

Nowe iPKO dostępne jest pod adresem https://www.ipko.pl/

Dotychczasowy serwis internetowy iPKO dostępny jest po zalogowaniu się do nowego iPKO i kliknięciu w link „Przejdź do iPKO przed zmianą” widoczny w lewym górnym rogu serwisu. Przełączenie pomiędzy serwisami odbywa się w ramach tej samej sesji logowania.

 

Filmy instruktażowe:

Drukuj