Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego
Piotr Sadownik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grażyna Ciurzyńska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Barszcz
Członek Rady Nadzorczej
Adam Budnikowski Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Hajłasz Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Jasiński Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Mączyńska - Ziemacka Członek Rady Nadzorczej
Janusz Ostaszewski
Członek Rady Nadzorczej
Zarząd PKO BP
Drukuj