Od 1996 roku Pani Grażyna Ciurzyńska związana jest z sektorem bankowym.

Pracowała na wyższych stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie w obszarze detalicznym była odpowiedzialna za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję doradcy prezesa zarządu banku. Przez kilka lat związana z rynkiem płatności, odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz
z dostawcami technologii i usług bankowych. Była członkiem Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa, członkiem prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej prezydium Rady Cash Management.

Przez ponad 15 lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie w zakresie ekonomii międzynarodowej, zagranicznych inwestycji bezpośrednich
i integracji europejskiej.

W ostatnim czasie w administracji rządowej odpowiedzialna za działania strategiczne i legislacyjne w obszarze inwestycji prywatnych, za współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju
i z zagranicy, zarządzająca instrumentem specjalnych stref ekonomicznych i dużymi projektami inwestycyjnymi.

Aktualnie p.o. Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA. Odpowiada w szczególności za promocję polskiej gospodarki oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej
i procesach inwestycyjnych. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości SA.

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz   podyplomowego studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej