Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiadacz tytułu CFA i licencji maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od początku wiążąc ją z rynkiem kapitałowym. Do 1998 roku pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (Polska) oraz Banku Amerykańskim w Polsce.

Od grudnia 1998 roku na ponad 21 lat związał swoją karierę z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. zarządzającym aktywami największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. W 2004 roku został powołany w skład zarządu spółki, a od 2012 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. W obszarze zarządzania aktywami był odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami rynku stopy procentowej, a następnie za cały portfel inwestycyjny, który w 2013 roku przekroczył 72 mld PLN. Odpowiadał również za obszar nadzoru właścicielskiego portfela akcji, który przekroczył 5% kapitalizacji rynkowej wszystkich polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Od czerwca 2020 roku zatrudniony w iWealth Management sp. z o.o. na stanowisku dyrektora zarządzającego, gdzie odpowiada za rozwój współpracy z klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla klientów spółki.

Od czerwca 2021 roku członek Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużą instytucją finansową, wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansów, nadzorze właścicielskim spółek giełdowych, analizie sprawozdań finansowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. Jest doświadczonym ekspertem sektorów: emerytalnego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej