Ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Institut d’Etudes Politiques de Paris oraz legitymuje się dyplomem Executive MBA. Odbył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada również uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

W latach 1990–1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991–1993 dla Groupe Azur. W latach 1993-1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 roku związany z BNP Paribas; w latach 1998-2016 jako Prezes Zarządu kierował TUnŻ Cardif Polska SA i pełnił też w okresie 2001-2016 funkcję Dyrektora Generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce. Pełnił też funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Był  Przewodniczącym Rady Nadzorczej (RN) Pocztylion-Arka PTE SA (1998-2016), Wiceprzewodniczącym RN Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000–2014), Członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012–2016), Członkiem RN BBI Development NFI SA (2011-2018), Członkiem RN PKO Leasing SA (2016-2018), PKO Faktoring SA (2017-2018) i RN PKO Banku Hipotecznego SA (2017-2019). Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego RN w spółkach Grupy PKO Banku Polskiego SA: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Wiceprzewodniczącego RN Banku Pocztowego SA.

W latach 1981–1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Jest Kawalerem (KH&D) Zakonu Maltańskiego i pełnił funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest min. członkiem PTHer, Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego. Odznaczony jest Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.