Jan Emeryk Rościszewski (lat 51) – polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 – 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z Paribas. W latach 1998 - 2016 r. jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.

Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE (od 1999), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000 – 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 – 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A. (od 2011), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA (od 2017).

W latach 1981 – 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 r. pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem zarządu Fundacji Karta z Dziejów (od 2007 r.) oraz członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta  za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.