Teraz możesz mieć dwie karty w jednej.

Warszawska Karta Płatnicza to karta PKO Ekspres z dołączoną funkcją Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

Posiada wszystkie funkcje karty płatniczej, uprawniając jednocześnie do korzystania z komunikacji miejskiej na terenie miasta stołecznego Warszawy i wybranych gminach ościennych oraz w obszarze obowiązywania „Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD” na podstawie odpowiedniego biletu. Szczegółowy zakres terytorialny oraz zasady obowiązywania biletów komunikacji miejskiej są dostępne na stronie www.ztm.waw.pl

To wyjątkowo wygodne rozwiązanie

Warszawska Karta Płatnicza może być wydawana do każdego konta osobistego w PKO Banku Polskim  także dla dowolnej osoby wskazanej przez Posiadacza rachunku. Jej Posiadaczem albo Użytkownikiem może być również dziecko od 13 roku życia.

Opłata za użytkowanie Warszawskiej Karty Płatniczej jest taka sama, jak dla karty PKO Ekspres - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych.

Kartę dla Posidacza konta możesz zamówić otwierając konto na www.pkobp.pl albo w serwisie iPKO. Możesz ją również zamówić w dowolnej placówce PKO Banku Polskiego dostarczając fotografię w celu jej zeskanowania i nadrukowania na karcie.

Niezależność

Warszawską Kartą Płatniczą możesz, m.in:

 • płacić za zakupy we wszystkich punktach oznaczonych symbolem Visa w Polsce i na świecie,
  w tym przez internet
 • korzystać z bankomatów lub wpłatomatów oznaczonych symbolem Visa
 • przy użyciu jednej karty kupować i wgrywać bilety ZTM imienne długookresowe w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet- zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl
 • dokonać opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania bez konieczności posiadania monet przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych  znakiem Visa
 • możesz płacić zbliżeniowo telefonem. Wystarczy mieć:
  - aktywną nową aplikację IKO,
  - telefon z systemem Android w wersji min. 4.4 z NFC,
  - aktywną kartę Visa do konta. Dowiedz się więcej
 • możesz płacić zbliżeniowo zegarkiem Garmin. Więcej

Bezpieczeństwo

 • Możesz zdefiniować maksymalne dzienne limity operacji: bezgotówkowy, internetowy oraz gotówkowy dla Warszawskiej Karty Płatniczej
 • Wszystkie karty wyposażone są w mikroprocesor (w technologii EMV) i pasek magnetyczny
 • Jeśli karta zostanie utracona, należy ją niezwłocznie zastrzec poprzez Kartolinię Banku pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora), czynna codziennie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku lub (+48) 81 535 60 50 (opłata zgodna z taryfą operatora), nowa karta zostanie wydana automatycznie o ile Posiadacz nie wyda innej dyspozycji
 • Sprawdź jak czasowo zablokować kartę w sytuacji, gdy zostawisz ją w miejscu, gdzie nie masz nad nią bezpośredniej kontroli.

Posiadacz karty lub Użytkownik może dokonać:

 • osobistego zgłoszenia utraty karty w dowolnym oddziale. Zgłoszenie utraty karty może być również dokonane przez osobę występującą w imieniu Użytkownika karty lub Posiadacza rachunku
 • na wniosek Posiadacza rachunku złożony na Kartolinii lub w oddziale Banku zostanie wydana nowa karta po utracie poprzedniej

Odpowiedzialność Banku za nieautoryzowane operacje dokonane po utracie karty

Zgłoszenia utraty lub zniszczenia Warszawskiej Karty Płatniczej należy dokonać:

 • w Banku, w zakresie funkcji płatniczej (w serwisie iPKO albo poprzez Kartolinię albo w oddziale Banku) oraz
 • w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM - w zakresie funkcji Warszawskiej Karty Miejskiej i zakodowanego na karcie biletu po podaniu 11 cyfrowego numeru umieszczonego na karcie.

Przekodowanie dotychczas posiadanego biletu na nowej karcie następuje w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM po przedstawieniu Potwierdzenia numeru karty miejskiej wystawionego w oddziale PKO Banku Polskiego.

Autoryzacja operacji realizowanych przez Internet jest możliwa po podaniu danych umieszczonych na karcie takich, jak: numer karty, data ważności (widoczne na awersie karty), 3-cyfrowy kod CVV2 (umieszczony na rewersie karty obok paska na podpis). Dodatkowo operacja jest potwierdzana kodem w ramach 3D-Secure, który zwiększa bezpieczeństwo zakupów w Internecie. Sprawdź szczegóły

W przypadku Warszawskiej Karty Płatniczej, analogicznie jak dla karty standardowej, konieczne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie, w tym m.in. nieudostępniania karty i PIN-u osobom nieuprawnionym.

Dla kogo?
 • Kartę do konta z możliwością zakodowania na niej biletu komunikacji miejskiej może otrzymać Posiadacz konta w tym osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18. roku życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (dot. tylko posiadaczy Superkonta Graffiti oraz PKO Konta Pierwszego).
 • Warszawska Karta Płatnicza może być wydawana bez opłat do każdego konta osobistego PKO Banku Polskiego.
 • Posiadacz konta może wnioskować o Warszawską Kartę Płatniczą dla siebie lub dla wskazanych Użytkowników. Wyjątek stanowią konta Superkonto Graffiti i PKO Konto Pierwsze, gdzie nie ma możliwości wydania kart dla Użytkownika do tych kont.
 • Warszawską Kartę Płatniczą możesz zamówić w dowolnej placówce PKO Banku Polskiego dostarczając zdjęcie Posiadacza karty albo Użytkownika karty formatu legitymacyjnego.
Przeznaczenie
Aktywacja biletu na Warszawskiej Karcie Płatniczej
Limity
Okres ważności
Wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Usługi dodatkowe
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Opłata za użytkowanie Warszawskiej Karty Płatniczej jest taka sama, jak dla karty do rachunku - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych. Opłata za kartę pobierana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wysokość opłaty jest uzależniona (w zależności od konta, do którego została wydana) od wartości  albo liczby operacji bezgotówkowych, w tym internetowych,  dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.  Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowania operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości i liczbę operacji bezgotówkowych. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty.

Otwórz konto