Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.