Kredyt Własny Kąt hipoteczny

Kredytem WŁASNY KĄT hipoteczny można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej
 • nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego
 • zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
 • inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych


Dopuszcza się łączenie celów.

Dodatkowo nawet 25% kwoty kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na spłatę zobowiązań finansowych, takich jak karta kredytowa lub debet w rachunku, jak również własne przyjemności np. wakacje lub zakup samochodu.

Kredyt hipoteczny MIX

Kredytem hipotecznym MIX można sfinansować praktycznie wszystkie cele, m.in.:

I grupa

 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, modernizację, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego, mieszkania, lokalu użytkowego, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej
 • nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego
 • zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele

Istnieje możliwość łączenia powyższych celów.

II grupa

 • spłatę kredytów przeznaczonych na cel inny niż mieszkaniowy oraz innych zobowiązań finansowych

III grupa

 • dowolny cel (np. samochód, wycieczka, kupno sprzętu RTV-AGD) - cokolwiek Ci się zamarzy

Kredyt przeznaczony jest na realizację celów określonych w co najmniej dwóch z trzech Grup celów (I, II, III) określonych powyżej.

Kredyt Własny Kąt biznes

Kredyt Własny Kąt biznes przeznaczony jest na finansowanie:

 • nabycia, budowy, dokończenia budowy, wykończenia, wyposażenia, remontu, modernizacji, nadbudowy, rozbudowy:
  • domu jednorodzinnego lub wielomieszkaniowego wraz z garażem lub miejscem postojowym (w tym domu, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe), z przeznaczeniem na wynajem,
  • lokalu mieszkalnego wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym wraz z garażem lub miejscem postojowym, przeznaczonego na wynajem,
  • lokalu użytkowego lub budynku użytkowego wraz z garażem lub miejscem postojowym, przeznaczonego na wynajem,
  • lokalu użytkowego lub niemieszkalnego w budynku niemieszkalnym pełniącego funkcje lokalu mieszkalnego (apartamentowego/hotelowego/wczasowo-mieszkalnego)
 • zakupu budynku niemieszkalnego wraz z jego przebudową na cele mieszkalne, przeznaczonego na wynajem
 • zakupu, budowy garażu lub miejsca postojowego, z przeznaczeniem na wynajem
 • refinansowania kosztów poniesionych na ww. cele
 • spłaty kredytu udzielonego na ww. cele

Ponadto dopuszcza się łączenie celów.

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kredyt na sfinansowanie m.in.:

 • remontu lokalu mieszkalnego
 • remontu lub odtworzenia budynku mieszkalnego bądź jego części
 • zakupu lokalu lub budynku mieszkalnego o podobnych parametrach
 • spłaty (całości lub części) kredytów lub pożyczek zaciągniętych na budowę lub remont zniszczonego domu lub mieszkania
 • zakupu gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych w wyniku osunięcia ziemi w innym niż dotychczasowe miejscu.
Drukuj