Więcej o ubezpieczeniu Moje Podróże24

Najważniejsze informacje związane z epidemią koronawirusa

Jak obniżyć składkę na ubezpieczenie podróżne?

Całodobowa infolinia Centrum Alarmowego

 

 

Ochrona na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej lub na terenie RP świadczona jest w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu, do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych na polisie. Pamiętaj, że na skutek siły wyższej spowodowanej aktami władzy państwowej organów uprawnionych na terytorium miejsca podróży, możemy nie być w stanie zorganizować pomocy medycznej lub usług assistance, wówczas Ubezpieczyciel pokryje lub zwróci koszty leczenia oraz transportu, którymi Ubezpieczony został obciążony. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia, transportu i usług assistance w podróży zagranicznej podjętej wbrew zakazom lub zaleceniom wydanym przez uprawnione do tego organy (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Dodatkowo zakres ubezpieczenia kosztów skrócenia wyjazdu albo kosztów rezygnacji z wyjazdu nie dotyczy zwrotu kosztów w przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii w kraju, do którego podróżujemy, obejmuje natomiast ich zwrot, jeżeli przyczynę rezygnacji/skrócenia wyjazdu stanowi nagłe zachorowanie, w tym na COVID-19.

*Zniżka naliczana jest automatycznie po zawnioskowaniu o ubezpieczenie w serwisie iPKO, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez Klienta zlecenia dotyczącego zainicjowania prezentacji danych o rejestrach PPK/ PPE w dowolnym Oddziale Banku lub za pośrednictwem serwisu iPKO. Szczegóły dotyczące rejestrów PPK/ PPE dostępne u Doradców w placówkach Banku.

Zniżki naliczane są od kwoty pozostałej po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu i łączą się. Zniżki naliczane są w następującej kolejności: rodzinna, Karta Dużej Rodziny, EKUZ, za uczestnictwo w PPK/PPE.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany i zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Moje Podróże24 w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i skierowane do posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim mających dostęp do tych serwisów. 

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.