Zobacz jakie to proste:

Jak kupić ubezpieczenie podróżne w aplikacji IKO?

#Covid-19 | Zanim kupisz polisę na wyjazd za granicę, sprawdź komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych↗ o sytuacji epidemiologicznej w danym miejscu.
Przypominamy, że ubezpieczenia turystyczne oferowane przez PKO TU, zgodnie z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi w OWU, nie działają w krajach, w których trwają działania wojenne. Przed wyjazdem sprawdź komunikaty na stronach MSZ.

 

Więcej o ubezpieczeniu Moje Podróże24

Kto może kupić ubezpieczenie

Ile kosztuje ubezpieczenie podróżne?

Jak obniżyć składkę na ubezpieczenie podróżne?

Okres trwania umowy

Jak otrzymać świadczenie?

Jak odstąpić od ubezpieczenia podróżnego?

Całodobowa infolinia Centrum Alarmowego

Materiał marketingowy

Ochrona na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej lub na terenie RP świadczona jest w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu, do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych na polisie. Pamiętaj, że na skutek siły wyższej spowodowanej aktami władzy państwowej organów uprawnionych na terytorium miejsca podróży, możemy nie być w stanie zorganizować pomocy medycznej lub usług assistance, wówczas Ubezpieczyciel pokryje lub zwróci koszty leczenia oraz transportu, którymi Ubezpieczony został obciążony. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia, transportu i usług assistance w podróży zagranicznej podjętej wbrew zakazom lub zaleceniom wydanym przez uprawnione do tego organy (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Dodatkowo zakres ubezpieczenia kosztów skrócenia wyjazdu albo kosztów rezygnacji z wyjazdu nie dotyczy zwrotu kosztów w przypadku wystąpienia epidemii lub pandemii w kraju, do którego podróżujemy, obejmuje natomiast ich zwrot, jeżeli przyczynę rezygnacji/skrócenia wyjazdu stanowi nagłe zachorowanie, w tym na COVID-19.

*Zniżka naliczana jest automatycznie po zawnioskowaniu o ubezpieczenie w serwisie iPKO, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez Klienta zlecenia dotyczącego zainicjowania prezentacji danych o rejestrach PPK/ PPE w dowolnym Oddziale Banku lub za pośrednictwem serwisu iPKO. Szczegóły dotyczące rejestrów PPK/ PPE dostępne u Doradców w placówkach Banku.

Promocja ważna do 05.09.2023 r. Regulamin korzystania z kodów rabatowych dostępny tutaj.

Zniżki łączą się i naliczamy je od kwoty, która pozostała po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu. Zniżki naliczamy w następującej kolejności: rodzinna, z Kartą Dużej Rodziny lub dla służb mundurowych, EKUZ, dodatkowy kod rabatowy lub za uczestnictwo w PPK/PPE. Zniżka z tytułu kodu rabatowego oraz zniżka za uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)/Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) stosowane są wymiennie. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego zniżka za uczestnictwo w PPK/PPE nie zostanie naliczona, a w przypadku skorzystania ze zniżki za uczestnictwo w PPK/PPE nie naliczy się zniżka za kod rabatowy.

PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany i zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Moje Podróże24 w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i skierowane do posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim mających dostęp do tych serwisów. 

Najważniejsze informacje związane z epidemią koronawirusa

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.