Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany i zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowymoraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
Ubezpieczenie Moje Podróże24 w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i skierowane do posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim mających dostęp do tych serwisów. Serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO to usługa bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego.

 

*Kody rabatowe zostały przesłane wszystkim Klientom korzystającym z serwisu internetowego iPKO i aplikacji mobilnej IKO, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od banku informacji o charakterze marketingowym dotyczących podmiotów współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Można je znaleźć w SMS-ie lub po zalogowaniu do serwisu internetowego w zakładce Oferta dla Ciebie. Zniżki naliczane są od kwoty pozostałej po uwzględnieniu każdego kolejnego rabatu i łączą się. Naliczane są one w następującej kolejności: rodzinna, Karta Dużej Rodziny, EKUZ, dodatkowy kod rabatowy.

Regulamin korzystania z kodów rabatowych dostępny w sekcji „pliki do pobrania”.