Dostępy do bankowości elektronicznej - najczęściej zadawane pytania

Aplikacja IKO i serwis iPKO to usługi bankowości elektronicznej. Dzięki nim, m.in. zlecisz przelew lub zapłacisz w sklepach online. Sprawdź wszystkie funkcje.

Numer klienta lub przyjazny login

 • Numer klienta – to Twój indywidualny 8-cyfrowy kod, którego użyjesz, aby zalogować się do konta lub powiązanych usług – np. Płacę z iPKO lub 3D Secure. Numer klienta znajdziesz na pierwszej stronie umowy lub w e-mailu, który otrzymasz po złożeniu wniosku o otwarcie konta
 • Przyjazny login – czyli login, który samodzielne ustalasz i korzystasz z niego podczas logowania. Ustaw przyjazny login, jeśli masz problemy z zapamiętaniem numeru klienta

Hasło

 • Hasło – ustalasz je podczas aktywacji serwisu iPKO
 • Hasło tymczasowe otrzymasz je SMS-em podczas pierwszego logowania do serwisu iPKO lub w trakcie odblokowywania dostępu do serwisu iPKO 
 • Hasło telefoniczne – dzięki niemu zalogujesz się na infolinię. Hasło ustalasz w trakcie aktywacji dostępu do konta przez serwis telefoniczny

PIN w aplikacji IKO / kod aktywacyjny do aplikacji IKO

PIN do aplikacji IKO –  ustalany w trakcie aktywacji aplikacji 4-cyfrowy PIN jest kluczem do aplikacji IKO, który nie tylko pozwala się do niej dostać, ale i zatwierdzić operacje zlecane przez aplikację. Warto zadbać o jego bezpieczeństwo:

 • Nie podawaj PIN-u nikomu i nie zapisuj go w dostępnym dla innych miejscu.
 • Utrudnij rozszyfrowanie PIN-u - unikaj oczywistych kombinacji, jak Twoja data urodzenia.
 • Jeżeli masz podejrzenie, że ktoś poznał PIN, zmień go jak najszybciej. Zmiana PIN możliwa jest w ustawieniach aplikacji IKO.

PIN możesz zmienić w aplikacji IKO lub w serwisie internetowym iPKO (Inteligo). Jeżeli PIN zostanie wpisany błędnie 3 razy aplikacja zostanie zablokowana, a wtedy zmiana PIN-u do aplikacji jest możliwa jedynie za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej iPKO (Inteligo).

 • Kod aktywacyjny – to 4-cyfrowy kod, który trzeba podać podczas aktywacji aplikacji IKO. Otrzymasz go w wybrany sposób – w wiadomości głosowej lub po zalogowaniu do serwisu iPKO

Numer klienta lub przyjazny login

Numer klienta to Twój indywidualny 8-cyfrowy kod, którego użyjesz, aby zalogować się do konta lub powiązanych usług – np. Płacę z iPKO, 3D Secure. Jeśli masz problemy z zapamiętaniem numeru klienta, ustaw przyjazny login:

 1. W serwisie iPKO kliknij Ustawienia → Dostęp i bezpieczeństwo → Hasła i dostępy do banku i utwórz przyjazny login, który:
  • różni się od hasła do serwisu iPKO
  • ma 8-50 znaków: cyfry, litery bez polskich znaków (system nie rozróżnia małych i dużych liter), znaki specjalne ”`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?”
 2. Potwierdź przyjazny login swoim narzędziem autoryzacji

Hasło

Hasło wykorzystujesz logowania do konta lub powiązanych usług – np. Płacę z iPKO, 3D Secure. Ustawiasz je podczas aktywacji serwisu iPKO. 

Obrazek bezpieczeństwa

Obrazek bezpieczeństwa wybierasz podczas aktywacji serwisu iPKO. 

 • Obrazek pojawia się w czasie logowania do serwisu iPKO i powiązanych usług – z wyjątkiem logowania do aplikacji IKO
 • Na obrazku zobaczysz aktualną datę i godzinę np. 01.201623:59:59 – upewnij się, że są prawidłowe

Ważne!

 • Przy wybranych logowaniach może pojawić się ekran z zabezpieczeniem CAPTCHA – to dodatkowy ekran dla Twojego bezpieczeństwa
 • Jeśli chcesz, w każdej chwili możesz zmienić login, hasło i obrazek bezpieczeństwa: w serwisie iPKO przejdź do Ustawienia → Dostęp i bezpieczeństwo → Hasła i dostępy do banku. Zmianę potwierdzisz narzędziem autoryzacji
 • Upewnij się, czy logujesz się na poprawnej stronie z certyfikatem bezpieczeństwa (zamkniętą kłódką). Adres https://www.ipko.pl najlepiej wpisać ręcznie
 • Sprawdź, czy strona logowania wyświetla się poprawnie i pokazują się na niej wszystkie elementy – w tym Twój obrazek bezpieczeństwa. Jeśli w trakcie logowania pojawi się inny niż wybrany przez Ciebie obrazek, upewnij się, że został wpisany poprawny numer klienta lub przyjazny login. W razie wątpliwości przerwij logowanie i skontaktuj się z nami
 • Sprawdzaj datę i godzinę ostatniego logowania
Dodaj swój komputer, tablet lub telefon jako urządzenie zaufane
Urządzenie zaufane to sprzęt i przeglądarka internetowa, z których najczęściej korzystasz do logowania w serwisie iPKO. Urządzeniami zaufanymi zarządzisz w serwisie iPKO w Ustawienia  Dostęp i bezpieczeństwo  Urządzenia zaufane
 • Jeśli jesteś nowym klientem, aktywujesz aplikację IKO od razu po otwarciu konta – w trakcie aktywacji ustalisz dodatkowo hasło do serwisu iPKO
 • W aplikacji IKO kliknij Rozpocznij i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie
1. Otwórz stronę logowania – wejdź na https://www.ipko.pl lub kliknij Zaloguj się na pkobp.pl

2. Podaj numer klienta lub przyjazny login

3. Po zweryfikowaniu obrazka bezpieczeństwa, wpisz swoje hasło

Dodatkowo możesz skorzystać z dwuetapowego logowania do serwisu iPKO

Hasło pierwszego logowania możesz dostać na 2 sposoby:

 • Automatycznie SMS-em przy pierwszym logowaniu. Hasło jest ważne przez 10 minut od momentu otrzymania wiadomości
 • W kopercie wraz z umową zawartą w naszym oddziale
 • Pierwszą kartę kodów aktywujesz na infolinii 800 302 302
 • Każdą kolejną kartę kodów aktywujesz już samodzielnie w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub na infolinii
Zadzwoń na infolinię 800 302 302 – nasz konsultant odblokuje Twoje narzędzie autoryzacji.
 • Decydujesz, które urządzenia i przeglądarki internetowe dodasz jako zaufane – logowanie na innych urządzeniach i przeglądarkach potwierdzisz narzędziem autoryzacji
 • Dodasz 10 urządzeń zaufanych
 • Zarządzasz online listą swoich urządzeń zaufanych w serwisie iPKO w zakładce UstawieniaDostęp i bezpieczeństwoUrządzenia zaufane
 • Po dodaniu urządzenia do zaufanych, tylko w uzasadnionych przypadkach poprosimy Cię o potwierdzenie logowania narzędziem autoryzacji

Nie – nadal będziesz używać mobilnej autoryzacji do dodatkowego potwierdzania logowania do serwisu iPKO.

Nie – aktywacja i dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO są bezpłatne.
 1. W serwisie iPKO przejdź do Moje produkty Konto Dyspozycje i zaświadczenia Rachunek bankowy – pełnomocnictwo

  Ustal pełnomocnika w serwisie internetowym iPKO
 2. W formularzu wybierz kolejno dyspozycję Udzielenia pełnomocnictwa, konto, którego dotyczy dyspozycja, a następnie wypełnij potrzebne dane i zatwierdź
 3. Jeśli wniosek dotyczy pełnomocnictwa do konta wspólnego, druga osoba musi potwierdzić dyspozycję w swoim serwisie iPKO w zakładce Lista zleceń

Pamiętaj: Status wniosku sprawdzisz w Liście zleceń w serwisie iPKO – tam znajdziesz też dokument, który potwierdza udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa.