Dofinansowanie pobytu w żłobku

 • Możesz dostać nawet 400 zł/m-c dofinansowania do opłat za pobyt Twojego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • Do wniosku potrzebujesz PESEL dziecka lub akt urodzenia i dokument, który potwierdzi jego tożsamość

Co warto wiedzieć przed wypełnieniem wniosku?

online

 • 1

  Kiedy możesz skorzystać ze wsparcia

  Jeżeli nie otrzymujesz na dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, możesz skorzystać ze wsparcia:

  • Na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie
  • Na pierwsze dziecko z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
  • Na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna
 • 2

  Profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Jeśli złożysz wniosek w serwisie internetowym iPKO, ZUS sprawdzi czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli nie, ZUS założy Ci taki profil – dane do logowania dostaniesz na adres e-mail i numer telefonu

Grafika do linku

Dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci także na pierwsze i jedyne w rodzinie dziecko, a także na pierwsze dziecko, jeśli na kolejne otrzymujesz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

3 kroki do Wniosku Dofinansowanie pobytu w żłobku

online

 • 1

  Zaloguj się do iPKO

  W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno e-Urząd → Dofinansowanie pobytu w żłobku → Złóż wniosek i wypełnij go
 • 2

  Złóż wniosek

  Na adres e-mail z wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl
 • 3

  Wypłata świadczenia

  Po weryfikacji ZUS wypłaci świadczenie na konto podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub konto dziennego opiekuna, jeśli prowadzi działalność

Pytania i odpowiedzi

 • Do 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w danej placówce, z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Jeśli jako rodzic płacisz np. 300 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku, dofinansowanie również wyniesie 300 zł miesięcznie.
 • Jeśli otworzyłeś konto w PKO Banku Polskim potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w naszym oddziale, nie możesz złożyć wniosku „Dofinansowanie pobytu w żłobku” przez serwis internetowy iPKO. Żeby to zrobić, potwierdź swoją tożsamość w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego. Wniosek możesz złożyć w serwisie internetowym iPKO - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, możesz złożyć wniosek przez . Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, także możesz złożyć wniosek przez portal Emp@tia.
 • Nie, wniosku nie można edytować po złożeniu. Jeśli musisz zrobić korektę, złóż drugi wniosek do ZUS. Możesz to zrobić przez bank albo Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 • Wniosek składa tylko jeden z rodziców dziecka. Jeśli rodzice są np. po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który je utrzymuje.

 • Wiadomość e-mail z UPO otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

 • Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL. Nie przekazujemy w ramach wniosku o dofinansowanie żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.

  Ważne: 

  Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie ma informacji o jego dalszej obsłudze przez ZUS. Wniosek oraz załączniki są bezpowrotnie usuwane z serwerów banku po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS. Za rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dofinansowania odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. PKO Bank Polski umożliwia złożenie wniosku „Dofinansowanie pobytu w żłobku” w serwisie internetowym iPKO, jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe

 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym iPKO po wypełnieniu wniosku i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany – oznacza, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza, że wniosek został przekazany do systemu ZUS
  • błąd dostarczenia - oznacza, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę dodatkowo przekazuje wnioskującemu pracownik naszej infolinii.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje przyznania dofinansowania, a jedynie potwierdza, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

 • Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie możesz pobrać od razu po jego złożeniu w serwisie internetowym iPKO. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Oferty i wnioski” -> „Wnioski złożone”. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne przez 10 lat od momentu wysłania..
 • Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o dofinasowaniu).

 • Reklamacje dotyczące wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku składaj:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego iPKO. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty dofinansowania:
   • pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00, 22 560 16 00 lub na adres: cot@zus.pl
   • we wszystkich placówkach ZUS lub podczas e-wizyty w ZUS

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. poz. 75 z późn. zm.)